KONKURS ZA UPIS NA MASTER STUDIJE NA UČITELJSKOM FAKULTETU

24. 01. 2018.

UNIVERZITET EDUCONS

SREMSKA KAMENICA

 

                     KONKURS

ZA UPIS STUDENATA NA STUDIJSKI PROGRAM MASTER AKADEMSKIH STUDIJA -UČITELJ U ŠKOLSKOJ 2017/18 GODINI

 UNIVERZITET EDUCONS

U skladu sa Uverenjem o akreditaciji studijskog programa broj: 612-0000860/2017-06 od 19.12.2017.godine i Dopunom dozvole za rad  broj 142-022-50/2018-02 od 22.01.2018. godine  raspisuje se konkurs za upis studenata na

 

UČITELJSKI  FAKULTET

  • Studijski programa master akademskih studija – učitelj (60 ESPB) do 50 studenata na godini
  • školarina na master akademskim studijama studijama iznosi 1275 evra, uz mogućnost  plaćanja na rate .
  • Troškovi upisa na studijski program iznose 50 evra u dinarskoj protivvrednosti računato po srednjem kursu na dan uplate.

 

Pravo upisa na master akademske studije koje traju jednu godinu (i vrednuju se sa 60 ESPB) imaju kandidati sa završenim Učiteljskim  fakultetom-smer razredna nastava ili završen fakultet iz srodne naučne oblasti u četvorogodišnjem trajanju.

Redosled kandidata za upis na master akademske studije  utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u prethodnom nivou  obrazovanja.

Na  studije se mogu, pod istim uslovima, upisati  domaći i strani državljani, u skladu sa Zakonom.

Dokumentacija potrebna za upis ( overena kopija diplome fakulteta, izvod iz matične knjige rođenih i lična karta) se mogu podneti Univerzitetu do početka nastave na studijskom program.

 

Prijave se podnose na sledeće adrese:

Univerzitet Educons, Sremska Kamenica, ul.Vojvode Putnika 87. i 85.

 

Sve informacije mogu se dobiti na sledeće telefone:

Univerzitet  Educons- 021/4893-615, 

veb sajtu www.educons.edu.rs,   (info@educons.edu.rs)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neopkhodna polja su označena *