ERASMUS + calls

OTVORENI KONKURSI:

ERAZMUS+ KONKURS ZA RAZMENU STUDENATA ZA ŠKOLSKU 2021/2022.GODINU

ERAZMUS+ KONKURS ZA RAZMENU OSOBLJA ZA ŠKOLSKU 2021/2022 GODINU

KONKURS ZA RAZMENU STUDENATA ZA ŠKOLSKU 2020-2021.GODINU

Finansijska podrška za studente u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju

KONKURS ZA RAZMENU STUDENATA U LETNJEM SEMESTRU ŠKOLSKE 2019/2020.GODINE NA UNIVERZITETU ”ST.KLIMENT OHRIDSKI” U SOFIJI

 

Dear Colleagues, for further information about actual calls please contact us by e-mail:

 

BUSINESS ECONOMICS

Jovana Kisin                       jovanna.kisin@gmail.com

Simonida Vukadinović   simonida.vukadinovic@educons.edu.rs

 

ECOLOGICAL AGRICULTURE

Danka Radić                       danka.radic81@gmail.com

Igor Vukelić                        igor.educons@gmail.com

 

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Nataša Stojic                    natasa.stojic@educons.edu.rs

 

SECURITY STUDIES

Bojana Vasic                    bvasic@gmail.com