Studijski programi

Osnovne akademske studije

Studijski program Razredna nastava čine osnovne akademske studije prvog stepena visokog obrazovanja. Ovaj studijski program traje četiri godine (8 semestara). Cilj studijskog programa jeste sticanje savremenih naučnih znanja, razvijanje kritičkog mišljenja i prosuđivanja i praktična primena stečenih znanja, čime se studenti osposobljavaju za uspešno obavljanje učiteljske profesije. Završetkom ovog studijskog programa student stiče naziv DIPLOMIRANI UČITELJ (skr. dipl. učit.).

 

Master akademske studije

Nove tendencije obrazovanja, u okvirima evropskog i svetskog obrazovnog prostora, idu u pravcu povećanja zahteva koji se tiču kompetentnosti učitelja zbog sve složenijih opštih i specifičnih uslova u kojima se danas odvija vaspitanje i obrazovanje mladih ljudi.

Studijski program MASTER UČITELJ koncipiran je tako da omogućava studentima podizanje nivoa opšteg obrazovanja, unapređenje profesionalne kompetencije, razvijanje kritičkog mišljenja i sposobnosti za samostalan istraživački rad, kao i usvajanje vrednosnih načela koja promovišu ravnopravnost, toleranciju i solidarnost.

Studijski program, drugog stepena akademskih studija, traje jednu akademsku godinu i odvija se na srpskom jeziku.