Reč dekana

Poštovane kolege, dragi studenti,

Studijski program Razredna nastava sveobuhvatan je i omogućava sticanje profesionalnih znanja i veština potrebnih za kvalitetno obavljanje učiteljske profesije u savremenom društvu, kao i za razvijanje kritičkog mišljenja i komunikacionih sposobnosti neophodnih za rad u srodnim obrazovnim ustanovama – institucijama kulture i medija.

Učiteljski fakultet koncipiran je u skladu sa evropskim standardima, savremenim pristupom nastavi i programima koji su usklađeni s novim tendencijama sličnih obrazovnih institucija širom sveta. Po uzoru na dobru tradiciju naših učiteljskih škola, ali primenjujući inovativne edukativne metode, u spoju tradicionalnog i modernog obrazovanja, omogućavamo studentima da usvoje funkcionalna znanja neophodna za rad u savremenom društvu i postanu kompetentni stručnjaci.

Ali, pod kvalitetnim kadrom podrazumevamo ne samo temeljno obrazovane mlade ljude koji mogu odgovoriti zahtevima novog doba, nego i tolerantne, humane i kulturne ličnosti koje će kao takve biti korisne i sebi i društvu, koje će imati artikulisan odnos pojedinac − društvo.

Dragi studenti, ukoliko želite da se bavite uzvišenim i značajnim pozivom i postanete diplomirani učitelji, ili da radite dinamične i odgovorne poslove u oblastima kulture, medija i obrazovanja, dobrodošli na Učiteljski fakultet!

prof. dr Dragana Litričin Dunić
vršilac dužnosti dekana