Online upis

Fakultet:

OPŠTI PODACI:

Ime i prezime:

Datum rođenja:

Mesto rođenja:

E-mail:

UPISNA DOKUMENTACIJA:

Svedočanstava iz srednje škole:
I godina II godina III godina IV godina

Diploma iz srednje škole:

Izvod iz matične knjige rođenih:

Uverenje o državljanstvu:
Napomena:

  • kandidat online prijavu može izvršiti prilaganjem skeniranih verzija originalne dokumentacije u PDF formatu
  • prilikom upisa kondidat je u obavezi da dostavi originalnu dokumentaciju