Studijski programi

AKREDITOVANE OSNOVNE I MASTER STUDIJE BEZBEDNOSTI!!

Osnovne akademske studije

Cilj studijskog programa osnovnih akademskih studija bezbednosti je školovanje menadžera bezbednosti koji dobijaju širok spektar znanja i sposobnosti iz oblasti nauka bezbednosti, uz mogućnost trajnog usavršavanja i akademskog napredovanja. To, pored ostalog, uključuje i razvoj kreativnih menadžersko-bezbednosnih sposobnosti neophodnih u analizi različitih problema, sposobnost kritičkog i analitičkog mišljenja, razvijanje osobina koje su potrebne za timski rad, kooperativnost, komunikativnost i ovladavanje potrebnim veštinama koje su neophodne za produktivan profesionalni rad.

I Godina

1. Osnove bezbednosti

2. Osnove prava

3. Osnove ekonomije

4. Engleski jezik 1

5. Engleski jezik 2

6. Principi menadžmenta

7. Informatika

8. Izborni premet (Akademsko pisanje/Poslovne komunikacije)

II godina

1. Krizni menadžment

2. Krivično pravo

3. Bezbednost informacionih sistema

4. Sitstemi obezbeđivanja i zaštite lica i objekata

5. Upravljanje vanrednim situacijama

6. Privatna bezbednost

7. Izborni predmet (Ekološka bezbednost/Teorija politike)

8. Izborni predmet (Upravljanje ljudskim resursima/upravljanje događajima)

III Godina

1. Međunarodni odnosi

2. Kriminologija sa penologijom

3. Upravljanje rizicima

4. Korporativna bezbednost

5. Krivično procesno pravo

6. Osnove energetske bezbednosti

7. Izborni predmet (Marketing/Pravo odbrane)

8. Izborni predmet (Poslovno pregovaranje/Bezbednost i zdravlje na radu)

IV Godina

1. Nacionalna bezbednost

2. Metodika obaveštajnog rada

3. Osnove forenzike

4. Upravljanje kritičnim infrastrukturama

5. Viktimologija

6. Međunarodna bezbednost

7. Izborni predmet (Ekonomija evropske unije/Osnove teorije globalizacije)

8. Izborni predmet (Kriminalistička metodika/Strategijski menadžment)

Stručna praksa

Diplomski rad

Master akademske studije

Master akademske studije na Fakultetu za studije bezbednosti treba da omoguće studentima sticanje naučnih i praktičnih znanja o društvenim i drugim oblicima i izvorima ugrožavanja bezbednosti društva i države, da upoznaju suštinu, sadržaj, organizaciju i funkcionisanje sistema bezbednosti na nacionalnom i regionalnom nivou, i u međunarodnom okruženju, kako u njegovom proaktivnom tako i reaktivnom delovanju. Studenti su nakon toga spremni da u oblasti bezbednosti sprovode principe strateškog menadžmenta. U skladu sa prepoznatim potrebama društvene zajednice, i na osnovu primera iz prakse, identifikovani su osnovni i specifični ciljevi.

1. Terorizam i organizovani kriminal

2. Bezbednosni menadžment

3. Metodologija naučno-istraživačkog rada

4. Izborni predmet (Energetska bezbednost/Industrijska bezbednost)

5. Izborni predmet (Upravljanje konfliktima/Savremeni obaveštajni sistemi)

6. Izborni predmet (Teorija odlučivanja/Međunarodno pravo)

Doktorske akademske studije

Osnovni cilj doktorskih studija je osposobljavanje studenata za samostalan naučno-istraživački rad u naučno-obrazovnim institucijama, sektoru bezbednosti i drugim segmentima društva, kao i za nastavak naučno-istraživačkog rada, postdoktorsko usavršavanje i mogućnost razvoja karijere u javnom i privatnom sektoru.