Studijiski programi

Osnovne akademske studije

Cilj studijskog programa osnovnih akademskih studija primenjene bezbednosti je školovanje menadžera bezbednosti koji dobijaju širok spektar znanja i sposobnosti iz oblasti nauka bezbednosti, uz mogućnost trajnog usavršavanja i akademskog napredovanja. To, pored ostalog, uključuje i razvoj kreativnih menadžersko-bezbednosnih sposobnosti neophodnih u analizi različitih problema, sposobnost kritičkog i analitičkog mišljenja, razvijanje osobina koje su potrebne za timski rad, kooperativnost, komunikativnost i ovladavanje potrebnim veštinama koje su neophodne za produktivan profesionalni rad.

Master akademske studije

Master akademske studije na Fakultetu za primenjenu bezbednost treba da omoguće studentima sticanje naučnih i praktičnih znanja o društvenim i drugim oblicima i izvorima ugrožavanja bezbednosti društva i države, da upoznaju suštinu, sadržaj, organizaciju i funkcionisanje sistema bezbednosti na nacionalnom i regionalnom nivou, i u međunarodnom okruženju, kako u njegovom proaktivnom tako i reaktivnom delovanju. Studenti su nakon toga spremni da u oblasti bezbednosti sprovode principe strateškog menadžmenta. U skladu sa prepoznatim potrebama društvene zajednice i na osnovu primera iz prakse identifikovani su osnovni i specifični ciljevi.

Specijalističke strukovne studije

Ciljevi studijskog programa specijalističkih strukovnih studija na Fakultetu za primenjenu bezbednost su postizanje stručnih kompetencija i veština studenata u različitim oblastima kriznog menadžmenta, ekološke bezbednosti, strateškog upravljanja ljudskim resursima, kriminalističke metodike, uloge medija u vanrednim situacijama i opasnosti od CBRN hazarda.

Doktorske akademske studije

Osnovni cilj doktorskih studija Fakulteta za primenjenu bezbednost je osposobljavanje studenata za samostalan naučno-istraživački rad u naučno-obrazovnim institucijama, sektoru bezbednosti i drugim segmentima društva, kao i za nastavak naučno-istraživačkog rada, postdoktorsko usavršavanje i mogućnost razvoja karijere u javnom i privatnom sektoru.