fbpx

Doktorske studije

Osnovni cilj doktorskih studija Poslovna ekonomija je osposobljavanje studenata za samostalan naučno-istraživački rad za potrebe naučno-obrazovnih institucija, privrede i društva u celini. Ovo je značajno, prvenstveno zbog toga što nacionalni strateški razvojni prioriteti moraju biti utemeljeni na konkurentskim naučnim istraživanjima i stvaranju uslova za razvoj ekonomije zasnovane na znanju.

Realizacija ovakvog primarnog cilja, podrazumeva i ispunjenje sledećih ciljeva:

  • unapređenje strategije aktivnog učenja za potrebe naučnog istraživanja
  • razvijanje sopstvenih vrednosti (motivacija, kreativno razmišljanje, planiranje i postavljanje ciljeva, donošenje odluka neophodnih u naučno-istraživačkim aktivnostima)
  • jačanje sposobnosti za timski i individualan naučno-istraživački rad
  • promovisanje značaja i uloge naučno-istraživačkog rada u okviru ekonomske profesije značajne s aspekta ukupnog privrednog i društvenog razvoja
  • razvoj veština komunikacije s korisnicima usluga i sposobnosti upotrebe dodatnih znanja i veština (informacione tehnologije) u realizaciji naučno-istraživačkih projekata

Kao i misija, i ciljevi doktorskih studija u celini su kompatibilni s ciljevima Univerziteta EDUCONS: obrazovanje kvalitetnih doktora nauka koji će biti dobro pozicionirani na tržištu kapitala i znanja i doprineti razvoju inovativne ekonomije zasnovane na znanju.