Osnovne studije – Menadžment

I godina

Naziv predmeta
Profesor
Dan
Vreme
Prostorija
Engleski jezik 1
prof.Tatjana Milosavljević
08.02.19.
10:00
A1
Principi menadžmenta
prof. dr Vilmoš Tot
12.02.19.
10:00
22/1
Principi menadžmenta
prof. dr Ivica Nikolić
25.01.19.
10:00
17/1
Komunikacije
prof.dr Jelena Vemić Đurković
01.02.19.
10:00
A1
Teorija politike
prof.dr Mišo Kulić
01.02.19..
14:00
A1
Organizacija preduzeća
prof. dr Vilmoš Tot
05.02.19.
10:00
22/1
Osnovi marketinga
prof.dr Svetlana Mihić
31.01.19.
09:00
17/1
Preduzetništvo
prof.dr Nenad Penezić
28.01.19.
11:00
A1
Poslovna etika
prof.dr Milorad Đurić
25.01.19.
15:00
A1
Poslovna etika
prof.dr Jelena Vemić Đurković
29.01.19.
10:00
22/1
Informatika
prof.dr Velimir Dedić
04.02.19.
15:00
A1

II godina

Naziv predmeta
Profesor
Dan
Vreme
Prostorija
Logistika privrednih sistema
prof. dr Siniša Sremac
07.02.19.
13:00
22/1
Upravljanje promenama
prof. dr Ivica Nikolić
25.01.19.
11:00
17/1
Engleski jezik II
prof.Tatjana Milosavljević
05.02.19.
10:00
A1
Organizaciono ponašanje
doc.dr Andrea Okanović
01.02.19.
12:00
22/1
Organizaciono ponašanje
prof.dr Jelena Vemić Đurković
01.02.19.
11:00
22/1
Menadžment informacionih sistema
prof.dr Velimir Dedić
04.02.19.
15:00
A1
Logistički sistemi
prof.dr Siniša Sremac
08.02.19.
13:00
22/1
Osnove turizma(izb.1)
prof.dr Bela Muhi
28.01.19.
12:00
22/1
Osnove sporta(izb.1)
prof.dr Ivica Nikolić
28.01.19.
12:00
17/1
Uvod u medicinu i zdravstvenu negu
prof.dr Biljana Dodić
28.01.19.
11:00
22/1
Finansije
prof.dr Goran nđelić
29.01.19.
16:00
A1
Neprofitni marketing
prof.dr Svetlana Mihić
31.01.19.
09:00
17/1
Neprofitni marketing
prof.dr Aleksandar Grubor
06.02.19.
15:00
A1
Neprofitni marketing
prof.dr Diona Đurđević
12.02.19.
11:00
17/1
Poslovno pravo
prof.dr Dragan Golubović
30.01.19.
11:00
22/1

III godina

Naziv predmeta
Profesor
Dan
Vreme
Prostorija
Kvalitet i bezbednost u oblasti zdravstva
Prof.dr Biljana Dodić
30.01.19.
11:00
22/1
Internet marketing
Prof.dr Svetlana Mihić
31.01.19.
09:00
17/1
Upravljanje kvalitetom
Doc.dr Tijana Đurković Marić
30.01.19.
13:00
A1
Logistika skladištenja(izb.4)
Prof.dr Siniša Sremac
07.02.19.
13:00
22/1
Organizacija sporta(izb.4)
Prof.dr Ivica Nikolić
25.01.19.
11:00
17/1
Menadžment turističke destinacije(izb.4)
Prof.dr Svetlana Mihić
31.01.19.
09:00
17/1
Menadžment turističke destinacije(izb.4)
Prof.dr Bela Muhi
28.01.19.
13:00
22/1
Organizacija zdravstvenih ustanova i usluga sa menadžmentom(izb.4)
Prof.dr Biljana Dodić
28.01.19.
11:00
22/1
Megatrendovi u turizmu(izb.5)
Prof.dr Bela Muhi
30.01.19.
12:00
A1
Integrisani sistem menadžmenta u zdravstvu(izb.5)
Prof.dr Biljana Dodić
30.01.19.
10:00
22/1
Rekreacija i slobodno vreme(izb.5)
Prof.dr Ivica Nikolić
28.01.19.
12:00
17/1
Transportna logistika(izb.5)
Prof.dr Gordan Stojić
28.01.19.
09:00
17/1
Strategijski menadžment
Prof.dr Vilmoš Tot
12.02.19.
10:00
22/1
Strategijski menadžment
Prof.dr Ivica Nikolić
25.01.19.
10:00
17/1
Upravljanje ljudskim resursima
Prof.dr Jelena Vemić Đurković
01.02.19.
12:00
A1
Upravljanje ljudskim resursima
Prof.dr Ivica Nikolić
28.01.19.
11:00
17/1
Marketing u turizmu
Prof.dr Svetlana Mihić
31.01.19.
09:00
17/1
Marketin logistika
Prof.dr Diona Đurđević
11.02.19.
16:00
22/1
Principi menadžmenta u sportu
Prof.dr Biljana Dodić
25.01.19.
12:00
17/1
Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite-načela i principi
Prof.dr Biljana Dodić
25.01.19.
11:00
22/1
Poslovanje preduzeća u turizmu
Prof.dr Bela Muhi
29.01.19.
12:00
17/1
Logistički centri i city logistika
Prof.dr Gordan Stojić
29.01.19.
09:00
17/1
Upravljanje rizicima u sportu
Prof.dr Ivica Nikolić
28.01.19.
11:00
17/1