Osnovne studije – Menadžment

I godina

Naziv predmeta
Profesor
Dan
Vreme
Prostorija
Engleski jezik 1
prof.Tatjana Milosavljević
04.04.19.
10:00
A1
Preduzetništvo
prof.dr Nenad Penezić
01.04.19.
10:00
A1
Poslovna etika
prof.dr Milorad Đurić
12.04.19.
15:00
A1
Poslovna etika
prof.dr Jelena Vemić Đurković
02.04.19.
11:00
A1
Informatika
prof.dr Velimir Dedić
08.04.19.
15:00
22/1

II godina

Naziv predmeta
Profesor
Dan
Vreme
Prostorija
Finansije
prof.dr Goran Anđelić
09.04.19.
16:00
A1
Neprofitni marketing
prof.dr Svetlana Mihić
08.04.19.
09:00
22/1
Neprofitni marketing
prof.dr Aleksandar Grubor
10.04.19.
16:00
A1
Neprofitni marketing
prof.dr Diona Đurđević
02.04.19.
16:00
22/1
Poslovno pravo
prof.dr Dragan Golubović
01.04.19.
11:00
22/1

III godina

Naziv predmeta
Profesor
Dan
Vreme
Prostorija
Kvalitet i bezbednost u oblasti zdravstva
Prof.dr Biljana Dodić
Upravljanje ljudskim resursima
Prof.dr Jelena Vemić Đurković
02.04.19.
12:00
A1
Upravljanje ljudskim resursima
Prof.dr Ivica Nikolić
02.04.19.
11:00
22/1
Marketing u turizmu
Prof.dr Svetlana Mihić
08.04.19.
09:00
22/1
Marketin logistika
Prof.dr Diona Đurđević
02.04.19.
16:00
22/1
Principi menadžmenta u sportu
Prof.dr Ivica Nikolić
01.04.19.
11:00
17/1
Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite-načela i principi
Prof.dr Biljana Dodić
Poslovanje preduzeća u turizmu
Prof.dr Bela Muhi
03.04.19.
11:00
17/1
Logistički centri i city logistika
Prof.dr Gordan Stojić
Upravljanje rizicima u sportu
Prof.dr Ivica Nikolić
02.04.19.
12:00
17/1
Internet marketing
Prof.dr Svetlana Mihić
08.04.19.
09:00
22/1