Master studije

Jednogodišnje master studije

Naziv predmeta
Profesor
Dan
Vreme
Prostorija
Finansijska tržišta i institucije
Prof. dr Goran Anđelić
29.01.19.
16:00
A1
Forenzička revizija
Prof.dr Jelica Eremić Đođić
Marketing istraživanja
Prof. dr Alksandar Grubor
06.02.19.
16:00
A1
Usluge u osiguranju
Prof. dr Jova Miloradić
06.02.19.
12:00
22/1
Poslovno pregovaranje
Prof.dr Aleksandar Grubor
06.02.19.
15:00
A1
Upravljanje razvojem malih preduzeća
Prof.dr Nenad Penezić
28.01.19.
11:00
A1
Međunarodne finansije
Doc.dr Andrea Andrejević Panić
Upravljanje ljudskim resursima u zdrvatsvenim ustanovama
Prof.dr Jelena Vemić Đurković
Upravljanje znanjem u zdrvatsvenim ustanovama
Prof.dr Vilmoš Tot
Upravljanje kvalitetom u zdravstvenim ustanovama
Prof.dr Branislav Radnović
Ekonomika poslovanja u zdravstvenim ustanovama
Prof.dr Nenad Penezić
30.01.19.
11:00
A1