Master studije

Jednogodišnje master studije

Naziv predmeta
Profesor
Dan
Vreme
Prostorija
Finansijska tržišta i institucije
Prof. dr Goran Anđelić
09.04.19.
16:00
A1
Forenzička revizija
Prof.dr Jelica Eremić Đođić
17.06.19.
17:00
A1
Forenzička revizija
Doc.dr Pavle Parnicki
26.06.19.
12:00
A1
Marketing istraživanja
Prof. dr Alksandar Grubor
26.06.19.
15:00
A1
Marketing istraživanja
Prof.dr Branislav Radnović
28.06.19.
11:00
A1
Usluge u osiguranju
Prof. dr Jova Miloradić
21.06.19.
12:00
22/1
Međunarodne finansije
Prof.dr Marko Malović
24.06.19.
13:00
22/1
Međunarodne finansije
Doc.dr Pavle Parnicki
26.06.19.
13:00
A1
Upravljanje razvojem malih preduzeća
Prof.dr Nenad Penezić
20.06.19.
10:00
A1
Poslovno pregovaranje
Prof.dr Aleksandar Grubor
26.06.
15:00
A1
Upravljanje kvalitetom u zdravstvenim ustanovama
Prof.dr Branislav Radnović
28.06.19.
11:00
A1
Upravljanje znanjem u zdravstvenim ustanovama
Prof.dr Vilmoš Tot
02.07.19.
10:00
A1
Upravljanje ljudskim resurs. U zdrav ustanovama
Prof.dr Jelena Vemić Đurković
03.07.19.
14:00
A1
Ekonomika poslovanja u zdravstv ustanovama
Prof.dr Nenad Penezić
20.06.19.
10:00
A1