fbpx

Dekanski kolegijum

Dekanski kolegijum Fakulteta poslovne ekonomije čine:

Dekan (Prof. dr Marko Malović),
Prodekan za nastavu (Prof. dr Jelena Vemić Đurković),
Prodekan za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju (Doc. dr Simonida Vukadinović),
Prodekan za organizaciju i saradnju s privredom (Prof. dr Bela Muhi) i
Rukovodilac postdiplomskih programa (Prof. dr Diona Đurđević)

Nastavnici i saradnici Fakulteta poslovne ekonomije koncentrišu svoje nastavno-naučne aktivnosti i savetodavne kompetencije u okviru tri Katedre i to:

Katedra za ekonomiju i finansije (Šef Katedre Prof. dr Nenad Penezić)
Katedra za menadžment (Šef Katedre Prof. dr Ivica Nikolić)
Katedra za marketing i komunikacije (Šef Katedre Prof. dr Bela Muhi)