fbpx

Nastavnici

dr Marko Malović, redovni profesor, dekan
Međunarodne finansije, Makroekonomija otvorene privrede, Međunarodno bankarstvo, Ekonomija evropskih integracija
Ponedeljak 16:00-17:00h; sreda 12:00-13:00
kabinet br.36., II sprat, stara zgrada
021/4893-639
marko.malovic@educons.edu.rs

dr Nenad Penezić,
Ponedeljak 09:00-10:00h; utorak 16:00-17:00h
kabinet br.37., II sprat, stara zgrada
021/4893- 633
nenad.penezic@educons.edu.rs

dr Miroslava Filipović,
sreda 11:00-12:00h
kabinet br.30, II sprat, nova zgrada

miroslava.filipovic@educons.edu.rs

miroslavafilipovic@yahoo.com

dr Aleksandar Grubor,
Sreda 15:00-17:00h
kabinet br. 13., I sprat, stara zgrada
agrubor@ef.uns.ac.rs

dr Dragan Golubović
petak 14:00-16:00h
Biblioteka, I sprat, stara zgrada

dragan.golubovic@educons.edu.rs
dragan.golubovic2@gmail.com

dr Sonja Bunčić
kabinet br.45 ., IV sprat, stara zgrada

sonja.buncic@educons.edu.rs
sonja.buncic@gmail.com

dr Velimir Dedić
utorak 14:30h, 22/1

velimir.dedic@educons.edu.rs
velimir.dedic@gmail.com

dr Vilmoš Tot
Utorak 13:00-14:00h
kabinet br.36., II sprat, stara zgrada
vilmos.tot@educons.edu.rs

dr Goran Anđelić
Ponedeljak 10:00-11:00h
Utorak 16:00-17:00h
kabinet br.37., II sprat, stara zgrada
goran.andjelic@educons.edu.rs

dr Jova Miloradić

Osiguranje; Usluge u osiguranju
Ponedeljak 10:00-12:00h
kabinet br.18., I sprat, stara zgrada

064/80-60-800; jova.miloradic@educons.edu.rs
jova.miloradic@gmail.com

dr Svetlana Mihić

Ponedeljak 10:00-12:00h
kabinet br. 14., I sprat, nova zgrada

svetlana.mihic@educons.edu.rs
svetlanamihic@gmail.com

dr Ivica Nikolić
Ponedeljak 11:00-14:00h
kabinet br.21., I sprat, stara zgrada
ivica.nikolic@educons.edu.rs

dr Ljiljana Cvetković

Četvrtak 16:00h
kabinet br.20., I sprat, stara zgrada

ljiljana.cvetkovic@educons.edu.rs
lilacvet@gmail.com
lila@dmi.uns.ac.rs

dr Bela Muhi
Ponedeljak 11:00-13:00h
kabinet br.19, I sprat

bela.muhi@educons.edu.rs
muhi.bela@gmail.com
021/4893-625

dr Jelica Eremić Đođić
sreda od 16:00-17:00h
Biblioteka, I sprat, stara zgrada

jelicaerdjo01@gmail.com

dr Branislav Radnović
Ponedeljak 10:00-11:00h
kabinet br.13., I sprat, stara zgrada

branislav.radnovic@educons.edu.rs
rabanyu@yahoo.com

dr Jelena Vemić Đurković
sreda 15:00-17:00h
kabinet br.20., I sprat, stara zgrada

djurkovic.jelena@yahoo.com
064 160 8205

dr Diona Đurđević
Ponedeljak 10:00-11:00h

sreda 16:00-17:00h
kabinet br. 36., II sprat, nova zgrada

diona.djurdjevic@educons.edu.rs
diona.djurdjevic@gmail.com

dr Milorad Đurić
miloraddjuric1@gmail.com

dr Aleksandra Rankov

Menadžerski informacioni sistemi

petak 13:00-14:00h

učionica 26/2 i kancelarija 35 – stara zgrada, II sprat

aleksandra.rankov@gmail.com

dr Andrea Andrejević Panić

ponedeljak 12:00-14:00h

sreda 12:00-14:00h

Kabinet br. 34, nova zgrada
andrea.andrejevic@educons.edu.rs
021/4893-621

dr Jelena Ješić
Sreda 11:00-13:00h
kabinet br.44, IV sprat
jelena.jessic@educons.edu.rs

dr Pavle Parnicki
Ponedeljak 12:00-14:00h
Sreda 11:00-13:00h
kabinet br.45., IV sprat, stara zgrada
pavle.parnicki@educons.edu.rs
Računovodstvo, Revizija, Analiza poslovanja preduzeća

dr Simonida Vukadinović
sreda 09:00-11:00h
kabinet br. 44, IV sprat, stara zgrada
simonida.vukadinovic@educons.edu.rs

dr Srđan Egić
Upravljanje događajima
Sreda 18:30h
Kabinet br.22, I sprat, stara zgrada
srdjanegic@yahoo.com

dr Andrea Okanović
ponedeljak 10:00-11:00h
kabinet br. 44, IV sprat

andrea.katic@educons.edu.rs
katicandrea@gmail.com

dr Jelena Jotić
Javne finansije, Međunarodni ekonomski odnosi

Utorak od 14h do 15h
Petak  od 14h do 15h
kabinet br. 39, III sprat, stara zgrada

jelena.jotic@educons.edu.rs
jelena.jotic@gmail.com
021/ 4893- 634

dr Milena Galetin

Ponedeljak 12:00-14:00h

Kabinet 34/II, nova zgrada
milena.galetin@gmail.com

dr Milan Mihajlović
Ponedeljak 10:00-14:00h
kabinet br.39., III sprat, stara zgrada

milan.mihajlovic@educons.edu.rs
mihamilan@gmail.com

MA Tatjana Milosavljević, profesor Engleskog jezika

četvrtak 14:30 – 16:00h,

kabinet 14, nova zgrada
Website predmeta: https://sites.google.com/site/educonsenglish/home
email: tatjana.milosavljevic@educons.edu.rs

 

MA Gordana Vladisavljević, profesor Engleskog jezika
Ponedeljak, 12:30-13:30
Petak, 14:00-15:00
Kabinet 14, I sprat nove zgrade

gordana.vladisavljevic@educons.edu.rs

Asistenti i saradnici u nastavi:

MSc. Zoran Brljak
Sreda 11:00-12:00h
kabinet br.31., II sprat
zoranbrljak@gmail.com

MA Jelena Grujić, asistent

Sociologija i Politikologija

Utorak 10:00-12:00h

Četvrtak 12:00-15:00h

Biblioteka, I sprat, stara zgrada

021/4893-649

jelena.grujic@educons.edu.rs

grj0107@gmail.com

 

MSc. Ernest Šanca

Poslovna statistika

četvrtak, 17:00h

kabinet 20, I sprat

ernest.sanca@gmail.com.

 

Adrijana Petrovska, asistent
Poslovne komunikacije, Principi menadžmenta, Organizaciono ponašanje, Liderstvo i
Upravljanje ljudskim resursima
utorkom od 12:30 do 13:30h
Biblioteka – I sprat
Tel: 021/4893-649