Nastavnici i saradnici

dr Marko Malović, redovni profesor, dekan Fakulteta poslovne ekonomije

Katedra za ekonomiju i finansije

Međunarodne finansije, Makroekonomija otvorene privrede, Međunarodno bankarstvo, Ekonomija evropskih integracija

Ponedeljak 12:00-14:00h

kabinet br.37., II sprat, stara zgrada

021/4893-639

marko.malovic@educons.edu.rs

 

 

dr Nenad Penezić, redovni profesor

Katedra za ekonomiju i finansije

Preduzetništvo, Ekonomika preduzeća sa osnovama mikroekonomije, Upravljanje razvojem malih preduzeća

Ponedeljak 10:00-12:00h

Utorak 16:00-17:00h

kabinet br.37., II sprat, stara zgrada

021/4893-611

nenad.penezic@educons.edu.rs

 

 

dr Mišo Kulić, redovni profesor

Katedra za marketing i komunikacije

Opšta metodologija, Metodologija naučnog istraživanja, Filozofija ekonomije i prava, Filozofija politike, Filozofija i sociologija kulture i umetnosti, Ontologija, Hermeneutika

Petak 15:30h
Kabinet br.37, II sprat, stara zgrada
kulicmiso@gmail.com

 

 

dr Miroslava Filipović, redovni profesor

Katedra za ekonomiju i finansije

Ponedeljak 10:00-11:00h

kabinet br.30, II sprat, stara zgrada

miroslavafilipovic@yahoo.com

 

dr Aleksandar Grubor,

Sreda 15:00-17:00h

kabinet br. 12., I sprat, stara zgrada

agrubor@ef.uns.ac.rs

 

 

dr Dragan Golubović, redovni profesor

Katedra za ekonomiju i  finansije

Poslovno pravo, Uvod u pravo i institucije Evropske unije

Ponedeljak 15:00-17:00h

Utorak 11:00-12:00h

Biblioteka, I sprat, stara zgrada

064/111 89 00

dragan.golubovic2@gmail.com

 

 

dr Sonja Bunčić

kabinet br.45 ., IV sprat, stara zgrada

sonja.buncic@gmail.com

 

 

dr Velimir Dedić

utorak 16:00h

kabinet br.14, I sprat, stara zgrada

velimir.dedic@gmail.com

 

 

 

 

dr Goran Anđelić, redovni profesor

Katedra za ekonomiju i finansije

Finansije, Finansijski menadžment, Poslovne finansije, Finansijska tržišta, Finansijska tržišta i institucije, Investicioni menadžment, Portfolio menadžment, Risk menadžment

Ponedeljak 10-11h, Utorak 16-17h

Kabinet 37, II sprat, stara zgrada

Kontakt telefon: 021/4893-633

goran.andjelic@educons.edu.rs

 

 

dr Vilmoš Tot, vanredni profesor

Katedra za menadžment

Principi menadžmenta, Strategijski menadžment, Intelektualni kapital, Upravljanje znanjem, Organizacija preduzeća

Utorak 16:30-18:00h

kabinet br.36., II sprat, stara zgrada

021/4893-639

vilmos.tot@educons.edu.rs

 

 

dr Jova Miloradić, vanredni profesor

Katedra za ekonomiju i finansije

osiguranje, finansije

ponedeljak 10:00-12:00h

kabinet br.18., I sprat, stara zgrada

jova.miloradic@gmail.com

064/8060-800

 

 

 

dr Svetlana Mihić

kabinet br. 14., I sprat, nova zgrada

svetlanamihic@gmail.com

 

 

dr Ivica Nikolić, vanredni profesor
Katedra za menadžment
Menadžment i biznis
ponedeljak, 11:00-14:00h
kontakt: 021/ 4893 -613, 063/ 521-171,  kabinet 21, stara zgrada 1.sprat

 

dr Ljiljana Cvetković

Četvrtak 16:00h

kabinet br.20., I sprat, stara zgrada

lilacvet@gmail.com

lila@dmi.uns.ac.rs

 

 

dr Bela Muhi, vanredni profesor

prodekan za saradnju sa privredom i srednjim školama

rukovodilac Katedre za marketing i komunikacije
Marketing, Marketing i menadžment u turizmu, Međunarodni marketing, Teritorijalni marketing
Ponedeljak 11:00-13:00h
kabinet br.19, I sprat
bela.muhi@educons.edu.rs
021/4893-625

 

dr Jelica Eremić Đođić,docent
Sreda od 16:00h-17h
Biblioteka, I sprat, stara zgrada
mobilni: 061/253-2123
jelicaerdjo01@gmail.com

Uža naučna oblast: Računovodstvo i poslovne finansije

 

 

dr Branislav Radnović, vanredni profesor

Marketing usluga, Marketing istraživanje, Upravljanje kvalitetom u zdravstvenim ustanovama

Ponedeljak 10:00h-11:00h

kabinet br.13., I sprat, stara zgrada

021/4893-630

rabanyu@yahoo.com

 

 

 

dr Jelena Vemić Đurković, vanredni profesor, prodekan za nastavu

Katedra za menadžment

Menadžment ljudskih resursa, Poslovne komunikacije, Korporativna kultura

Termin konsultacija: utorak 12:00-14:00h

Kabinet br.20., I sprat, stara zgrada

Tel: 021 – 4893 – 626

Mob: 064-160-8206

E-mail: djurkovic.jelena@yahoo.com

 

 

dr Diona Đurđević, vanredni profesor

Katedra za marketing i komunikacije

kabinet  br. 36., II sprat, nova zgrada

diona.djurdjevic@gmail.com

 

 

dr Milorad Đurić, docent

četvrtak 12:00h

kabinet br.18., I sprat, stara zgrada

miloraddjuric1@gmail.com

 

 

dr Andrea Andrejević Panić,

Katedra za ekonomiju i finansije

Ponedeljak 13:00-15:00h

Sreda 11:00-13:00h

Kabinet br. 34, nova zgrada

andrea.andrejevic@educons.edu.rs

021/4893-621

 

dr Jelena Ješić, docent

Katedra za ekonomiju i finansije

Mikroekonomija, strategijski menadžment, akademsko preduzetništvo, upravljanje znanjem, lokalni ekonomski razvoj, intelektualni kapital

Sreda 11:00-13:00h

kabinet br. 44, IV sprat

jelena.jessic@educons.edu.rs

 

 

dr Pavle Parnicki, docent

Katedra za ekonomiju i finansije

Računovodstvo, Analiza poslovanja preduzeća, Revizija, Forenzička revizija

Ponedeljak: 12:00 – 14:00

Sreda: 11:00 – 13:00

Kabinet br. 45, IV sprat, stara zgrada

Broj tel. 021 / 489 – 36 – 40

pavle.parnicki@educons.edu.rs

 

 

dr Simonida Vukadinović, docent

Katedra za ekonomiju i finansije

Makroekonomija, Ekonomika Evopske unije, Osiguranje

utorak 12:30-14:00h

kabinet br. 44, IV sprat, stara zgrada

simonida.vukadinovic@educons.edu.rs

 

 

dr Srđan Egić, docent

Sreda 18:30h

Kabinet br.22, I sprat, stara zgrada

srdjanegic@yahoo.com

 

 

dr Andrea Okanović, docent

Katedra za mendžment

Sreda 11:30-13:30h

kabinet br. 44, IV sprat

katicandrea@gmail.com

 

 

dr Jelena Jotić, docent

Katedra za ekonomiju i finansije

Sreda od 11:00-13:00h

kabinet br. 39, III sprat, stara zgrada

jelena.jotic@gmail.com

021/ 4893- 634

 

 

Mast.filol. Tatjana Milosavljević, profesorka engleskog jezika

Katedra za marketing i komunikacije

postkolonijalna književnost i književna teorija, savremena britanska proza, kulturni materijalizam

četvrtak 14:00-15:30h

kabinet br. 14, I sprat, nova zgrada

021/4893-682

tatjana.milosavljevic@educons.edu.rs

 

 

dr Gordana Vladisavljević, profesorka engleskog jezika

Katedra za marketing i komunikacije

sociolingvistika, kritička analiza diskursa, rodne studije, CALL

ponedeljak 12:30-13:30

četvrtak 14:00-15:00

kabinet br. 14, I sprat, nova zgrada

021/4893-682

gordana.vladisavljevic@educons.edu.rs

 

 

dr Milan Mihajlovic, docent

Katedra za menadžment

Ponedeljak 10:00-14:00h

kabinet br.39., III sprat, stara zgrada

mihamilan@gmail.com

 

 

Master ekonomista Zoran Brljak, asistent

Sreda 11:00-12:00h

kabinet br.31., II sprat

zoranbrljak@gmail.com

zoran.brljak@educons.edu.rs

 

 

Master ekonomista Jovana Kisin, asistent

Katedra za menadžment

Makroekonomija, tranzicione ekonomije, SDI, javna potrošnja, urbanizacija i održivi razvoj.

petak 16:00 – 17:00h

Kabinet 39, III sprat, stara zgrada

jovana.kisin@educns.edu.rs

021/4893-634

 

 

Milena Galetin, asistent

Katedra za ekonomiju i finansije

Pravo Evropske unije, Poslovno pravo, Međunarodno pravo, Pravo stranih ulaganja

Sreda 10:00-11:00h

kabinet br.34., II sprat, nova zgrada

021/4893-619

milena.galetin@educons.edu.rs

 

 

Master sociolog Jelena Grujić, asistent

Katedra za marketing i komunikacije

sociologija, socijalna patologija

sreda 12:00-13:00h

četvrtak 13:00-14:00h

Biblioteka, I sprat, stara zgrada

021/4893-649

jelena.grujic@educons.edu.rs

grj0107@gmail.com