fbpx

Nastavnici

dr Marko Malović, redovni profesor, dekan
Međunarodne finansije, Makroekonomija otvorene privrede, Međunarodno bankarstvo, Ekonomija evropskih integracija
Utorak 10:00-12:00h
kabinet br.37., II sprat, stara zgrada
021/4893-
marko.malovic@educons.edu.rs

dr Nenad Penezić,
Ponedeljak 10:00-12:00h, 16:00-17:00h
Sreda 10:00-12:00h
Četvrtak 10:00-12:00h
kabinet br.37., II sprat, stara zgrada
021/4893-
nenad.penezic@educons.edu.rs

dr Mišo Kulić,
Petak 15:30h
kabinet br.37, II sprat, stara zgrada

miso.kulic@educons.edu.rs

kulicmiso@gmail.com

dr Miroslava Filipović,
Ponedeljak 10:00-11:00h
kabinet br.30, II sprat, stara zgrada

miroslava.filipovic@educons.edu.rs

miroslavafilipovic@yahoo.com

dr Aleksandar Grubor,
Sreda 15:00-17:00h
kabinet br. 12., I sprat, stara zgrada
agrubor@ef.uns.ac.rs

dr Dragan Golubović
Ponedeljak 15:00-17:00h
Utorak 11:00-12:00h
Biblioteka, I sprat, stara zgrada

dragan.golubovic@educons.edu.rs
dragan.golubovic2@gmail.com

dr Sonja Bunčić
kabinet br.45 ., IV sprat, stara zgrada

sonja.buncic@educons.edu.rs
sonja.buncic@gmail.com

dr Velimir Dedić
utorak 16:00h
kabinet br.14, I sprat, stara zgrada

velimir.dedic@educons.edu.rs
velimir.dedic@gmail.com

dr Vilmoš Tot
Utorak 15:30-17:00h
kabinet br.36., II sprat, stara zgrada
vilmos.tot@educons.edu.rs

dr Goran Anđelić
Ponedeljak 10:00-12:00h
Utorak 16:00-17:00h
kabinet br.37., II sprat, stara zgrada
goran.andjelic@educons.edu.rs

dr Jova Miloradić
Ponedeljak 10:00-12:00h
kabinet br.18., I sprat, stara zgrada

jova.miloradic@educons.edu.rs
jova.miloradic@gmail.com
Osiguranje

dr Svetlana Mihić

Ponedeljak 13:00h
kabinet br. 14., I sprat, nova zgrada

svetlana.mihic@educons.edu.rs
svetlanamihic@gmail.com

dr Ivica Nikolić
Ponedeljak 11:00-13:00h
kabinet br.21., I sprat, stara zgrada
ivica.nikolic@educons.edu.rs

dr Ljiljana Cvetković

Četvrtak 16:00h
kabinet br.20., I sprat, stara zgrada

ljiljana.cvetkovic@educons.edu.rs
lilacvet@gmail.com
lila@dmi.uns.ac.rs

dr Bela Muhi
Ponedeljak 11:00-13:00h
kabinet br.19, I sprat

bela.muhi@educons.edu.rs
muhi.bela@gmail.com
021/4893-625

dr Jelica Eremić Đođić
Utorak od 16:00h
Biblioteka, I sprat, stara zgrada

jelicaerdjo01@gmail.com

dr Branislav Radnović
Ponedeljak 11:00h
kabinet br.13., I sprat, stara zgrada

branislav.radnovic@educons.edu.rs
rabanyu@yahoo.com

dr Jelena Vemić Đurković
utorak 12:00-14:00h
kabinet br.20., I sprat, stara zgrada

jelena.vemic.djurkovic@educons.edu.rs
djurkovic.jelena@yahoo.com
064 160 8205

dr Diona Đurđević
Ponedeljak 10:00-12:00h
kabinet br. 36., II sprat, nova zgrada

diona.djurdjevic@educons.edu.rs
diona.djurdjevic@gmail.com

dr Milorad Đurić
Petak 14:30-15:00h
kabinet br.18., I sprat, stara zgrada
miloraddjuric1@gmail.com

dr Andrea Andrejević Panić
(porodiljsko bolovanje u toku)
Kabinet br. 34, nova zgrada
andrea.andrejevic@educons.edu.rs
021/4893-621

dr Jelena Ješić
Sreda 11:00-13:00h
kabinet br.44, IV sprat
jelena.jessic@educons.edu.rs

dr Pavle Parnicki
Ponedeljak 12:00-14:00h
Sreda 11:00-13:00h
kabinet br.14., I sprat, stara zgrada
pavle.parnicki@educons.edu.rs
Računovodstvo

dr Simonida Vukadinović
četvrtak 15:30-17:00h
kabinet br. 44, IV sprat, stara zgrada
simonida.vukadinovic@educons.edu.rs

dr Srđan Egić
Upravljanje događajima
Sreda 18:30h
Kabinet br.22, I sprat, stara zgrada
srdjanegic@yahoo.com

dr Andrea Okanović
Sreda 11:30-13:30h
kabinet br. 44, IV sprat

andrea.katic@educons.edu.rs
katicandrea@gmail.com

dr Jelena Jotić
Javne finansije
Sreda od 11:00-13:00h
kabinet br. 39, III sprat, stara zgrada

jelena.jotic@educons.edu.rs
jelena.jotic@gmail.com
021/ 4893- 634

MA Tatjana Milosavljević, profesor Engleskog jezika
četvrtak 15:30-17:00h
kabinet br.14., I sprat, nova zgrada
tatjana.milosavljevic@educons.edu.rs

MA Gordana Vladisavljević, profesor Engleskog jezika
Petak 10:00-12:00h
kabinet br.14., I sprat, nova zgrada
gordana.vladisavljevic@educons.edu.rs

Asistenti i saradnici u nastavi:

dr Milan Mihajlović
Ponedeljak 10:00-14:00h
kabinet br.39., III sprat, stara zgrada

milan.mihajlovic@educons.edu.rs
mihamilan@gmail.com

Zoran Brljak
Sreda 11:00-12:00h
kabinet br.31., II sprat
zoranbrljak@gmail.com
zoran.brljak@educons.edu.rs 

Jovana Kisin
petak 14:00 – 15:00h
Kabinet 39, III sprat, stara zgrada

jovana.adzic@educons.edu.rs
jovanna.kisin@gmail.com
021/4894-634

Milena Galetin
Ponedeljak 13:00-14:00h
kabinet br.34., II sprat, nova zgrada
Biblioteka, I sprat
milena.galetin@gmail.com
milena.galetin@educons.edu.rs

MA Jelena Grujić, asistent
Sociologija, politikologija
sreda 12:00-13:00h
četvrtak 13:00-14:00h
Biblioteka, I sprat, stara zgrada
021/4893-649
jelena.grujic@educons.edu.rs
grj0107@gmail.com