Evropske pravno-političke studije – FEPPS

Fakultet za evropske pravno-političke studije – FEPPS je visokoškolska ustanova nedržavnog karaktera, osnovana 2005. godine.

Na početku trećeg milenijuma Evropa se nalazi u završnoj fazi ostvarivanja vekovnog sna mnogih generacija njenih žitelja.

Ekonomski, politički, kulturni, pravni i drugi integracioni procesi u Evropi će u narednim godinama dovesti do sveopšte integracije svih zemalja u Evropi, uključujući i našu, u okviru Evropske unije.

Zbog toga će moderne i perspektivne pravničke studije u budućnosti morati u celini imati dva bazična oslonca. Jedan je nacionalno pravo naše zemlje, a drugi harmonizovano i jedinstveno pravo EU. Slična situacija je i u političkoj, odnosno politikološkoj sferi. Nastavni planovi i programi FEPPS-a su upravo sačinjeni tako da uspešno odgovaraju na oba navedena zahteva.

Fakultet i svi studijski programi na njemu su akreditovani kod Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije.