Upis 2018/2019

Na osnovu članova 9, 64, 71. i 98. Zakona o visokom obrazovanju (u daljem tekstu: Zakon) i člana 56. i 118. Statuta Univerziteta Educons iz Sremske Kamenice, rektor donosi odluku kojom UNIVERZITET EDUCONS  iz Sremske Kamenice raspisuje

 

                                  KONKURS  ZA UPIS STUDENATA U ŠKOLSKU 2018/19 GODINU

                                                    NA FAKULTETU EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE

 

1. na I godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija na srpskom i engleskom jeziku (240 ESPB) – do 20 studenata

2. na studijski program jednogodišnjih master akademskih studija na srpskom i engleskom jeziku (60 ESPB)– do 15 studenta

3. na I godinu studijskog programa doktorskih studija na srpskom i engleskom jeziku (180 ESPB)– 10 studenata

Školarina na osnovnim studijama iznosi 1.200 evra po godini, za godinu dana u dinarskoj protivvrednosti, na master studijama iznosi 1.500 evra u dinarskoj protivvrednosti, na doktorskim studijama iznosi 2.500 evra u dinarskoj protivvrednosti, uz mogućnost plaćanja na rate.

 

USLOVI UPISA

Pravo upisa na I godinu osnovnih akademskih studija imaju kandidati sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju, a na II, III i IV godinu osnovnih akademskih studija mogu se upisati kandidati saglasno odluci komisije Fakulteta.

Prijemni ispit na Fakultetu ekološke poljoprivrede u školskoj 2018/2019.godini

Pravo upisa na master akademske studije koje traju dve godine (i vrednuju se sa 120 ESPB) imaju kandidati sa završenim osnovnim akademskim studijama prvog stepena i ostvarenih 180 ESPB iz odgovarajućeg polja, a iz drugih polja u skladu sa odlukom komisije Fakulteta.

Pravo upisa na master akademske studije koje traju jednu godinu (i vrednuju se sa 60 ESPB) imaju kandidati sa završenim fakultetom u četvorogodišnjem trajanju ili oni koji su ostvarili 240 ESPB iz odgovarajućeg polja, a iz drugih polja u skladu sa odlukom komisije Fakulteta.

Pravo upisa na I godinu doktorskih studija imaju kandidati sa završenim master akademskim studijama, koji su u prethodnom školovanju stekli najmanje 300 ESPB bodova i ukupnom prosečnom ocenom na osnovnim i master studijama od najmanje 8, kao i uspunjenim drugim uslovima u skladu sa Zakonom, Pravilnikom i studijskim programima. Pravo upisa na II i III godinu doktorskih akademskih studija imaju studenti doktorskih studija u skladu sa odlukom komisije Fakulteta.

Redosled kandidata za upis na I godinu osnovnih akademskih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u prethodnom nivou obrazovanja i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Redosled kandidata za upis na master akademske studije i doktorske studije utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u prethodnim nivoima obrazovanja.

Na studije se mogu, pod istim uslovima, upisati domaći i strani državljani, u skladu sa Zakonom.

Prijemni ispiti za brucoše u sedištu Univerziteta u Sremskoj Kamenici održaće 03.septembra, 14.septembra, 21.septembra i 28. septembra 2018. godine sa početkom u 12.00 časova u Amfiteatru I.

Za prijavu za polaganje prijemnog ispita potrebni su:

  • svedočanstva sva 4 razreda srednje škole
  • diploma srednje škole
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • uverenje o državljanstvu.

Prijava za polaganje prijemnog ispita je besplatna. Na dan polaganja prijemnog ispita neophodno je doneti ličnu kartu.

Rok za podnošenje žalbe na utvrdjeni redosled kandidata je 5 dana od dana isticanja redosleda kandidata. Žalba se podnosi organu poslovođenja.

Upis kandidata koji su položili prijemni ispit vršiće se svakog radnog dana u periodu od 8-16h u Studentskoj službi za osnovne studije Univerziteta Educons, na I spratu, 15/1.

Dokumentacija potrebna za upis:

  • 2 fotografije
  • uplatnica na iznos 3000 dinara- troškovi upisa u I godinu osnovnih studija
  • uplatnica na iznos I rate školarine
  • 2 ŠV obrasca i indeks- dobijaju se u Studentskoj službi pri upisu.

Žiro račun fakulteta:

165-16630-13

Prijemni ispit u visokoškolskoj jedinici u Tutinu održaće se u istim terminima.

Rok za podnošenje žalbe na utvrdjeni redosled kandidata je 5 dana od dana isticanja redosleda kandidata. Žalba se podnosi organu poslovođenja.

Prijava za upis na master i doktorske studije podnosi se od dana objavljivanja konkursa do početka školske godine, odnosno do dana popunjavanja broja studenata navedenog u konkursu.

Prijave se podnose na sledeće adrese:

Univerzitet Educons, Sremska Kamenica, ul.Vojvode Putnika 87. i 85.

Univerzitet Educons,Visokoškolska jedinica Tutin, Pešterska bb.

Sve informacije mogu se dobiti na sledeće telefone:

Univerzitet Educons- 021/4893-638, 4893-615, 4893-611,

ili

veb sajtu www.educons.edu.rs, (info@educons.edu.rs)