Reč dekana

dekanepPoštovane kolege studenti,

Svaki čovek ima viziju sopstvene budućnosti, a da bi je realizovao potreban mu je motiv, a zatim i entuzijazam i smelost da prihvati nove ideje i nov način razmišljanja. Ali za realizaciju novih ideja potrebno je znanje i to ne bilo kakvo već na veoma visokom nivou. Neophodno je da ima dovoljno znanja da problem (realizaciju ideje) sagleda sa više strana i tada će mu rešenje biti na dohvat ruke. Zbog toga mi to neophodno znanje nudimo kroz sistem studija koje su multidisciplinarne, koje problem poljoprivredne proizvodnje sagledavaju kao interakciju biljaka, zemljišta, mikroorganizama, vode, kao što je to u prirodi, a finalne proizvode kao ekonomsku kategoriju.

U program studija uključen je veliki broj izbornih predmeta tako da svaki student može da izabere ono što mu najviše odgovara, a to je najbolja garancija uspeha u studiranju. Ako se vratimo na početnu rečenicu uspešan student koji je našao sebe u određenoj oblasti lako će realizovati svoju viziju i upravljati sopstvenim životom. Nastavnički tim stoga ima zadatak da vas na najbolji način vodi tokom vaših studija u ostvarenju tog cilja.

Kroz različite baze podataka studenti se mogu uključiti u domaće i međunarodne tokove istraživanja, podatke o novim tehnologijama, a kroz međunarodnu razmenu studenata će se upoznati sa drugim fakultetima i institutima.

Stoga, osnivanje Fakulteta za ekološku poljoprivredu u Svilajncu predstavlja kvalitativno nov pristup u modernizaciji poljoprivredne proizvodnje u ovoj regiji. Kako je to regija sa odličnim uslovima za poljoprivrednu proizvodnju, namera osnivača fakulteta je da poveća broj obrazovanih mladih stručnjaka sa multidisciplinarnim pristupom poljoprivrednoj proizvodnji. Sticanje znanja o ekološkoj poljoprivredi, uz tradiciju i iskustva o poljoprivrednoj proizvodnji koju ste upoznali u okruženju u kome ste odrastali, pravi je izbor za mladog čoveka koji želi da se uključi u nove tokove proizvodnje ekoloških, visoko cenjenih poljoprivrednih proizvoda sa dobrim plasmanom na evropskom tržištu.

Na kraju, želim vam da krenete na fakultet sa vizijom da ga završite, jer sam siguran da imate motiv, nalazite se kod kuće, a kao pomoć služiće vam entuzijazam, vrednoća, radoznalost i naš tim predavača.

Prof. dr Ljubinko Jovanović
Dekan Fakulteta ekološke poljoprivrede, Svilajnac