fbpx

Imersivna virtuelna realnost,
III godina studija

Studentski radovi

Prikazani radovi predstavljaju primere studentskih ispitnih radova na predmetu Imersivna virtuelna realnost, Fakulteta za digitalnu produkciju, Univerziteta Educons, Sremska Kamenica, Izrađeni su u periodu između 2015-2017 Radovi su rađeni u programu SketchUp i Unity 3D, a predstavljaju prostorne celine sačinjene kako od originalno 3D modelovanih elemenata, tako i od elementa dostupnih na sajtu 3dwarehouse.com. Svaki od predstavljenih radova predstavlja nezavisnu aplikaciju za virutelnu realnost.

 

Miloš Delić, ispitni rad.

PREZENTACIJE:

Imersivna virtuelna realnost 2019/2020