Upis 2018/2019

Na osnovu članova 9, 64, 71. i 98. Zakona o visokom obrazovanju (u daljem tekstu: Zakon) i člana 56. i 118. Statuta Univerziteta Educons iz Sremske Kamenice, rektor donosi odluku kojom UNIVERZITET EDUCONS  iz Sremske Kamenice raspisuje

 

                               KONKURS  ZA UPIS STUDENATA U ŠKOLSKU 2018/19 GODINU 

                                                  NA AKADEMIJU KLASIČNOG SLIKARSTVA

 

1. na I godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija (180 ESPB)- do 20 studenata

2. na I godinu master akademskih studija (120 ESPB)- do 20 studenata

Školarina na osnovnim studijama iznosi 1.800 evra po godini, na master studijama 2.000 evra po godini, uz mogućnost plaćanja na rate.

 

USLOVI UPISA

Pravo upisa na I godinu osnovnih akademskih studija imaju kandidati sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju, a na II, III i IV godinu osnovnih akademskih studija mogu se upisati kandidati saglasno odluci komisije Fakulteta.

Pravo upisa na master akademske studije koje traju dve godine (i vrednuju se sa 120 ESPB) imaju kandidati sa završenim osnovnim akademskim studijama prvog stepena i ostvarenih 180 ESPB iz odgovarajućeg polja, a iz drugih polja u skladu sa odlukom komisije Fakulteta.

Pravo upisa na master akademske studije koje traju jednu godinu (i vrednuju se sa 60 ESPB) imaju kandidati sa završenim fakultetom u četvorogodišnjem trajanju ili oni koji su ostvarili 240 ESPB iz odgovarajućeg polja, a iz drugih polja u skladu sa odlukom komisije Fakulteta.

Redosled kandidata za upis na I godinu osnovnih akademskih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u prethodnom nivou obrazovanja i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Drugi rok za prijemni ispit održaće se 03.septembra , 14.septembra , 21.septembra i 28. septembra 2018.godine sa početkom u 12.00 časova.

Redosled kandidata za upis na master akademske studije utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u prethodnim nivoima obrazovanja.

Na studije se mogu, pod istim uslovima, upisati domaći i strani državljani, u skladu sa Zakonom.

Prijemni ispiti za brucoše u sedištu Univerziteta u Sremskoj Kamenici održaće se  u 12.00 časova u Amfiteatru I.

Za prijavu za polaganje prijemnog ispita potrebni su:

  • svedočanstva sva 4 razreda srednje škole
  • diploma srednje škole
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • uverenje o državljanstvu.

Prijava za polaganje prijemnog ispita je besplatna. Na dan polaganja prijemnog ispita neophodno je doneti ličnu kartu.

Rok za podnošenje žalbe na utvrdjeni redosled kandidata je 5 dana od dana isticanja redosleda kandidata. Žalba se podnosi organu poslovođenja.

Upis kandidata koji su položili prijemni ispit vršiće se svakog radnog dana u periodu od 8-16h u Studentskoj službi za osnovne studije Univerziteta Educons, na I spratu, 15/1.

Dokumentacija potrebna za upis:

  • 2 fotografije
  • uplatnica na iznos 3000 dinara- troškovi upisa u I godinu osnovnih studija
  • uplatnica na iznos I rate školarine
  • 2 ŠV obrasca i indeks- dobijaju se u Studentskoj službi pri upisu.

Žiro račun fakulteta:

265-2010310005168-74

Prijemni ispit u visokoškolskoj jedinici u Tutinu održaće se u istim terminima.

Rok za podnošenje žalbe na utvrdjeni redosled kandidata je 5 dana od dana isticanja redosleda kandidata. Žalba se podnosi organu poslovođenja.

Prijava za upis na master studije podnosi se od dana objavljivanja konkursa do početka školske godine, odnosno do dana popunjavanja broja studenata navedenog u konkursu.

Prijave se podnose na sledeće adrese:

Univerzitet Educons, Sremska Kamenica, ul.Vojvode Putnika 87. i 85.

Univerzitet Educons,Visokoškolska jedinica Tutin, Pešterska bb.

Sve informacije mogu se dobiti na sledeće telefone:

Univerzitet Educons- 021/4893-638, 4893-615, 4893-611,

ili

veb sajtu www.educons.edu.rs, (info@educons.edu.rs)