Studijski programi

Osnovne akademske studije

Studijski program Klasično slikarstvo na osnovnim akademskim studijama ima za cilj da formira i osposobi likovne umetnike za kreativni čin nastanka umetničkog dela. Ovaj studijski program omogućava studentima da kroz teorijsku i praktičnu nastavu upoznaju i savladaju sve elemente univerzalnog klasičnog likovnog jezika, kako bi integrisana znanja koristili i razvijali u procesu klasičnog slikarstva u svim tehnikama i pojavnim oblicima. Likovni umetnici će moći da rade na svim umetničkim poslovima i projektima koji zahtevaju visoko obrazovanje u umetničkim i naučnim ustanovama, javnom sektoru i drugim srodnim organizacijama. Završetkom ovog studijskog programa student stiče naziv likovni umetnik. U strukturi studijskog programa Klasično slikarstvo na osnovnim akademskim studijama zastupljene su sledeće grupe predmeta: društveno-humanistička, teorijsko-umetnička i umetnička grupa.

Na ovaj studijski program mogu se upisati kandidati koji završe srednju školu i polože prijemni ispit. Studijski program na osnovnim akademskim studijama traje tri godine, odnosno šest semestara, i čine ga obavezni i izborni jednosemestralni predmeti, kao i obavezni završni rad. Svaki predmet na Akademiji klasičnog slikarstva iskazan je u ESPB bodovima, a za vreme trogodišnjeg studiranja studenti stiču 180 ESPB bodova. 1 ESPB bod jednak je 26 časova rada.

Studijski program Klasično slikarstvo je koncentrisan na klasično slikarstvo i dodatne izborne predmete (ikonopisanje, fresko slikanje, monumentalno slikarstvo – mural) koji razvijaju sposobnosti i kompetencije neophodne za uspešnu implementaciju stečenih znanja i praktičnih veština na ovom studijskom programu.

Master studije

Svrha diplomskih akademskih studija – master je obrazovanje likovnog umetnika kao samostalnog autentičnog kreativnog stvaraoca koji će na dvogodišnjim master studijama biti osposobljen za kvalitetan i kreativan rad, u oblasti klasičnog štafelajnog slikarstva. Klasično slikarstvo već se u samom nazivu jasno orijentiše na svest o očuvanju svog suštinskog smisla (klasična muzika, flm, književnost), odnosno negovanju, izučavanju i usvajanju znanja i veština koje su temelj svih novih tendencija i stremljenja. Plan i program master studija na Akademiji klasičnog slikarstva koncipiran je ka usavršavanju i istraživanju sačuvanih iskustava srednjovekovnih radionica i majstorskih radionica Renesanse i Baroka.

Doktorske studije

Studijski program doktorskih studija klasičnog slikarstva edukovaće studente koji će, sem teorijskog i klasičnog praktičnog i obrazovnog rada, biti osposobljeni i za naučno-istraživački rad iz oblasti umetnosti. Uslovi za upis doktorskih studija na ovom studijskom programu su stečenih 300 ESPB tokom prethodnog školovanja i prosečna ocena  8,00 i više na osnovnim i diplomskim – master studijama.