Reč dekana

REČ DEKANA – prof. dr Jasna Jovanov, redovni profesor

Picture1
Zašto baš Akademija klasičnog slikarstva? Zato što nastava počiva na mentorskom principu što svakom studentu omogućava da ostvari poseban kontakt sa profesorom, bilo kada je reč o nastavi umetničkih predmeta, ili kada je reč o oblasti teorije o umetnosti.

Crtanje, slikanje, vajanje i grafičke veštine su svakako među najvažnijim poljima kojima studenti ovladavaju tokom studija. Takođe, oni stiču temeljno znanje o procesu kopiranja umetničkog dela, restauraciji slike, izradi mozaika i monumentanih slika, kao i o umetničkim tokovima od početaka ljudske civilizacije do današnjih dana, te o složenim procesima prenošenja znanja u našem školskom sistemu. Sve te veštine će im omogućiti da razviju sopstveni kreativni potencijal i posvete život umetničkom stvaralaštvu, poput mnogih njihovih velikih prethodnika.

Sa druge strane, moći će da se bave i drugim zanimanjima – kao kopisti ili slikari dekorateri filmskih ili pozorišnih scenografija, ili da se posvete pedagoškom radu.

Pred njima se otvara i put daljeg usavršavanja na master studijama ili jedostavno bavljenje umetnošću radi čistog zadovoljstva u svakodnevnom životu. Zapravo, postoji beskonačno mnogo razloga da se upiše Akademija klasičnog slikarstva Univerziteta Educons, a navedeno je tek nekoliko njih.

Ostaje da svim studentima poželim dobrodošlicu i podsetim ih da nastoje da dobiju što više od znanja koje im se tokom studija nude.