Invitation to the lecture of Prof.. Dr. Giovanna Martelli

17. 11. 2016.

U sredu 16.novembra 2016.godine s početkom u 11h u Svečanoj sali Univerziteta Educons uvažena profesorka sa Univerziteta u Bolonji- prof. dr Giovanna Martelli održaće predavanje na temu ”Productive traits and welfare assessment of heavy pigs intended for Italian PDO hams”.

Prof. dr Giovanna Martelli je vanredni professor na Veterinarskom Fakultetu Univerziteta u Bolonji i direktor Master programa Bezbednost i kvalitet uzgoja životinja na  Univerzitetu u Bolonji. Od septembra 2015. godine član je stalne radne grupe o zootehničkim aditivima EFSA (Evropske Agencije za Sigurnost Hrane).

Autor je i koautor preko 90 naučnih radova u časopisima međunarodnog značaja.

Predavanje će biti održano na engleskom jeziku.

 

Dobrodošli!