ERASMUS+ INFORMATION DAY

14. 11. 2016.

U utorak, 8. novembra, sa početkom u 12.00h na Univerzitetu Educons u amfiteatru III, održaće se informativni dan Erasmus+ programa za razmenu studenata.

Ovom prilikom studenti će moći da se informišu o aktuelnim konkursima i ostalim mogućnostima koje pruža najrazvijenija mreža Erasmus+ programa studentske razmene.

Prezentacija je namenjena studentima svih godina i nivoa studija a prisutni će dobiti informacije o univerzitetima sa kojima je Univerzitet Educons do sada sklopio sporazume o mobilnosti studenata kao i odgovore na pitanja – kako konkurisati, kakve su stipendije, kakva su iskustva studenata koja su se vratila sa razmene, koje su prednosti učestvovanja na razmeni i t.sl.

Prezentaciji će prisustvovati i delegacije dva univerziteta iz Poljske sa kojima Univerzitet Educons već drugu godinu realizuje razmene studenata i nastavnog osoblja, koje će predstaviti svoje institucije i odgovarati na sva pitanja studenata.

Pozivamo sve zainteresovane kolege da prisustvuju ovom događaju.

Dobrodošli!