Poslovna ekonomija

Naučno polje: društveno-humanističko Naučna oblast: ekonomske nauke Studijski program kreiran je u cilju razvoja ekonomije znanja i unapređenja konkurentskih prednosti. Realizacija ovog primarnog cilja podrazumeva da studenti razvijaju kompetencije iz sledećih oblasti:

  • kreiranja naučnog doprinosa u oblasti ekonomske nauke baziranog na primeni savremenih naučno-istraživačkih metoda,
  • promovisanja naučno-istraživačkog rada u okviru ekonomije sa aspekta ukupnog privrednog i društvenog razvoja,
  • razvoja sopstvenih vrednosti (motivacija, kreativno razmišljanje, planiranje i postavljanje ciljeva, donošenje odluka) i sposobnosti za timski i individualan naučno-istraživački rad,
  • upotrebe dodatnih znanja i veština (informacione tehnologije) u cilju realizacije naučno-istraživačkih projekata i unapređenja opšteg poslovanja.

Studijski program akreditovan je od strane Nacionalne akreditacione komisije 2009. godine i reakreditovan 2014. godine. Završetkom studija i odbranom doktorske disertacije student stiče akademsko zvanje DOKTOR NAUKA – EKONOMSKE NAUKE.