Uslovi boravka i prijava

Pravo konkurisanja za studentski dom imaju svi mladi ljudi koji svoj studentski život planiraju da provedu u Novom Sadu, nezavisno od toga na kom fakultetu/univerzitetu studiraju.

UKUPNI MESEČNI TROŠKOVI STANOVANJA U STUDENTSKOM DOMU IZNOSE 130€ MESEČNO U DVOKREVETNOJ SOBI ILI 180€ U JEDNOKREVETNOJ SOBI. (cenom su obuhvaćene sve režije i ostali troškovi održavanja)

STUDENTI UNIVERZITETA EDUCONS KOJI BORAVE U STUDENTSKOM DOMU IMAJU ODOBREN POPUST OD 10% NA TROŠKOVE ŠKOLARINE I STANOVANJA U STUDENTSKOM DOMU.

Studirajte, živite i bavite se sportom na istom mestu!

Ime *

Prezime *

Ime roditelja *

JMBG *

Adresa stanovanja *

Mesto stanovanja *

E-mail *

Kontakt telefon *

Tip sobe *