Prof.dr Dragana Litričin Dunić održala predavanje na Univerzitetu u Budimpešti

27 фебруара 2017

Dragan Jakovljevic, Dragana Litricin, Aleksander Urkom

Na Smeru za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta državnog Univerziteta “Etveš Lorand” u Budimpešti gostovala je prof. dr Dragana Litričin Dunić, dekan Učiteljskog fakulteta Univerziteta “Educons”.

Prof.dr Dragana Litričin Dunić je studentima održala predavanje na temu “Književni tekstovi kao ogledala kulture”, a potom je razgovarala sa profesorima ove ugledne institucije o mogućim vidovima saradnje Filozofskog fakulteta Univerziteta “Etveš Lorand” i Učiteljskog fakulteta Univerziteta “Educons”.
Predavanje u Budimpešti inicirao je i organizovao dr Aleksander Urkom, šef Smera za srpski jezik i književnost, u saradnji sa dr Draganom Jakovljevićem, profesorom Univerziteta “Etveš Lorand” i glavnim urednikom Srpskih nedeljnih novina.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn