Održan okrugli sto na temu „Perspektive visokog obrazovanja na primeru privatnih univerziteta u Srbiji”

26 Januara 2017

U sredu, 25. januara, u svečanoj sali Univerziteta Educons održan je okrugli sto na temu „Perspektive visokog obrazovanja na primeru privatnih univerziteta u Srbiji“ na kojem su učešće uzeli dekani i rektori pojedinih privatnih i državnih fakulteta, kao i predstavnici  nadležnih republičkih i pokrajinskih  institucija i relevantnih organa koji prate i uređuju rad visokoobrazovnih ustanova u našoj zemlji.

Imajući u vidu da će se, u narednom periodu, odvijati aktivnosti na pripremanju izmena Zakona o visokom obrazovanju, okrugli sto je organizovan na inicijativu Univerziteta Educons sa ciljem da se uspostavi efektivna diskusija svih interesnih strana  i dođe do konkretnih predloga za poboljšanje transparentnosti akreditovanih privatnih Univerziteta u Srbiji.

 

Nakon otvorenih dijaloga i diskusije, jedan od zaključaka koji je postignut, odnosi se na to da izmene Zakona o visokom obrazovanju treba da uvaže ravnopravnost akreditovanih privatnih i državnih univerziteta, kao osnovni preduslov za tržišnu konkurenciju. Istovremeno, privatni univerziteti će dati svoje predloge koji način bi bio najprihvatljiviji za prevazilaženje stanja marginalizovanosti i potpune onemogućenosti učešća u odlučivanju o svim bitnim aspektima prisustva i rada u okviru Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj, kao i Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.

Na poziv za učešće u radu okruglog stola su se odazvali i prof. dr Branislav Jeremić, potpredsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, prof. dr Ljubiša Stojmirović, zamenik predsednika Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Narodne skupštine Republike Srbije, Aleksandra Jerkov, član Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Narodne skupštine Republike Srbije, prof. dr Dušica Rakić zamenik pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, prof. dr Svetlana Mihić, podsekretar Pokrajinskog sekreterijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, prof. dr Aleksandar Grubor, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Dragan Domazet, rektor Univerziteta Metropolitan, prof. dr Marko Carić, dekan Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija, prof. dr Dragan Soleša, dekan Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment Univerziteta Privredna akademija i prof. dr Suad Bećirović, rektor Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn