Predavanja na smeru turizam i sport

21 априла 2017

U ponedeljak, 24.aprila i utorak, 25. aprila neće biti održana predavanja iz predmeta Osnove turizma (II godina), Selektivni oblici turizma i Megatrendovi u turizmu (III i IV godina).

Termini će biti nadoknađeni u dogovoru sa studentima tokom narednog susreta, prema aktuelnom rasporedu.
Doc.dr Bela Muhi

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn