O B A V E Š T E NJ E za studente I godine Fakulteta poslovne ekonomije i Fakulteta informacionih tehnologija

30 Novembra 2015

Vežbe iz predmeta Preduzetništvo biće održane u terminu od 13h, u utorak, 1. decembra, u učionici 22/I.

Jelena Ješić, asistent.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn