Javna odbrana doktorske disertacije msc Dragane Nešković Markić

8 Septembra 2016

UNIVERZITET EDUCONS

SREMSKA KAMENICA

Vojvode Putnika 87

Broj : U.O.1627/16

Dana : 06.09.2016.

 

Na osnovu člana 38. i 39. Pravilnika o doktorskim studijama Univerziteta Educons iz Sremske Kamenice, dekan Fakulteta zaštite životne sredine  donosi sledeće


                                                   O BA V E Š T E N J E

 

U SMISLU ČLANA 38. i 39. PRAVILNIKA O DOKTORSKIM STUDIJAMA UNIVERZITETA EDUCONS  SREMSKA KAMENICA, OBAVEŠTAVA SE JAVNOST DA ĆE SE JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATА M.Sc. DRAGANE NEŠKOVIĆ MARKIĆ  IZ BANJA LUKE ,  POD  NAZIVOM „ MODELOVANJE I OPTIMIZACIJA UPRAVLJANJA KOMUNALNIM OTPADOM PRIMJENOM ANALIZE TOKOVA MATERIJALA I OCJENOM ŽIVOTNOG CIKLUSA “ ODRŽATI DANA  16.09.2016. GODINE SA POČETKOM 10  SATI U SVEČANOJ  SALI  UNIVERZITETA EDUCONS U SREMSKOJ KAMENICI  .

 

DEKAN

PROF.DR MIRA PUCAREVIĆ

 

 

 

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn