Javna odbrana doktorske disertacije mr Gorana Ivančevića

31 Avgusta 2016

UNIVERZITET EDUCONS

SREMSKA KAMENICA

Vojvode Putnika 87

Broj : U.O.1541/16

Dana : 25.08.2016.

 

                                                   O B A V E Š T E N J E

U SMISLU ČLANA 35. PRAVILNIKA O DOKTORSKIM STUDIJAMA UNIVERZITETA EDUCONS  SREMSKA KAMENICA, OBAVEŠTAVA SE JAVNOST DA ĆE SE JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE  KANDIDATА MR GORANA IVANČEVIĆA  POD  NAZIVOM „OBELEŽJA IZBORNOG I PARTIJSKOG SISTEMA AP VOJVODINE OD UVODJENJA PARTIJSKOG PLURALIZMA 1990.GODINE U SRBIJI  “  ODRŽATI  DANA  01.09.2016. GODINE SA POČETKOM U  12  SATI U MALOJ SALI  FAKULTETA ZA EVROPSKE PRAVNO-  POLITIČKE STUDIJE U NOVOM SADU, UL. NARODNOG FRONTA BR.53  .

REKTOR

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn