Saradnja sa privredom

Za Univerzitet Educons, jake veze između poslovnog sektora i visokog obrazovanja su od vitalnog značaja. Kompanije postaju sve više uključene u proces obrazovanja i profesionalnih treninga, što ima pozitivne efekte na obe strane i vodi ka dugotrajnom partnerstvu. Univerzitet je posvećen projektima koji promovišu znanje, veštine, preduzetništvo i inovacije razvijajući nove pristupe u nastavi i učenju.

Na temelju prethodnog iskustva, uočeno je da sinergija visokog obrazovanja i privrede može:

  1.  Podstaći transfer i deljenje znanja
  2.  Stvoriti dugoročna partnerstva i prilike za (novo) zapošljavanje
  3.  Inspirisati inovativnost, preduzetništvo i kreativnost.

Bliža saradnja sa kompanijama pomaže univerzitetima da razviju kurikulume koji su praktično orijentisani i zadovoljavaju potrebe studenata i društva. Istovremeno, studenti stiču relevantne i praktične veštine, i usvajaju novi način razmišljanja za tržište rada. Kroz stručnu praksu, studenti svoja teoretska znanja proveravaju, produbljuju, prolaze proces socijalizacije u realnom okruženju i predstavljaju se poslodavcu.

saradnjasaprivredom

Kao rezultat ovakvog pristupa, prepoznate su tri vrste partnerstva u odnosu na nivo i sadržaj saradnje sa privrednim sektorom. Značaj najčešćih partnerstava, obrazovnih partnerstava je, uglavnom, u podršci procesu učenja kod studenata. Drugi tip partnerstava, razvojno partnerstvo, zasniva se na potrebama partnera da redefinišu i konstantno unapređuju oblike i instrumente međusobne saradnje. Treći tip partnerstava, strateško partnerstvo, zasniva se na misiji univerziteta i sadržano je ne samo u razvojnoj perspektivi samog univerziteta nego i u perspektivama regionalnog razvoja i procesu internacionalizacije.

Značajna novina, i ujedno svojevrsna komparativna prednost, u modelu studiranja na Educons Univerzitetu je cilj da se transformiše status Univerziteta u fondaciju ili finansiranu ustanovu, odnosno ovladavanje konceptom tzv. projektnog studiranja, što podrazumeva suštinski drugačiji nivo saradnje sa privredom, utemeljen na odnosu finansijer-fondacija. Ovo će podstaći obrazovne ambicije studenata i obezbediti im ključnu mrežu podrške u pronalaženju odgovarajućeg i stabilnog zaposlenja. Time su, istovremeno, naši studijski programi znatno više usklađeni sa stvarnim profesionalnim potrebama biznisa kroz funkcionalnu studentsku praksu, dok preduzeća mogu računati na mlade, obrazovane, inovativne i preduzetnički usmerene pojedince koje mogu da zaposle u svojim organizacijama.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn