Nastavni kadar

Predavači Univerziteta Educons veoma su inspirisani, lično i profesionalno. Reč je o ljudima koji se neprekidno usavršavaju i, objavljujući naučne radove u renomiranim časopisima, ostvaruju uslove za dalji napredak u svojoj karijeri. Prateći aktuelne tendencije u svetu, koje su direktno vezane za unapređenje visokog obrazovanja, iskusni profesori, predavači, asistenti i saradnici na Univerzitetu Educons, nove matrice studiranja primenjuju u okviru dinamične interakcije sa studentima, čime se postiže potpun efekat prenošenja znanja.

Uvidi javnosti

Aleksandar Andrejević

redovni profesor

biografija

Jelena Andrejić

docent

biografija

Goran Anđelić

vanredni profesor

biografija

Maja Budžarov

docent

biografija

Sonja Bunčić

redovni profesor

Aleksandar Cvijetinović

docent

biografija

Slađana Čabrilo

vanredni profesor

biografija

Hristina Čarapina Stevanović

docent

biografija

Biljana Dodić

docent

biografija

Vasa Dolovački

redovni profesor

biografija

Siniša Domazet

docent

Žarko Drinčić

docent

biografija

Diona Đurđević

docent

biografija

Milorad Đurić

docent

biografija

Milenko Dželetović

vanredni profesor

Srđan Egić

docent

Jelica Eremić Đođić

docent

Miroslava Filipović

redovni profesor

biografija

Franja Fratrić

redovni profesor

biografija

Ivan Francuski

docent

biografija

Robert Farkaš

vanredni profesor

biografija

Dragan Golubović

vanredni profesor

biografija

Mila Gvardiol

docent

Sonja Ivković Pavlović

docent

biografija

Jelena Jotić

docent

Ljubinko Jovanović

redovni profesor

biografija

Andrea Katić

docent

biografija

Mile Kulačić

docent

biografija

Mišo Kulić

redovni profesor

biografija

Dragana Litričin Dunić

vanredni profesor

biografija

Dušan Malbaški

redovni profesor

biografija

Prvoslav Marjanović

redovni profesor

Dragan Martinović

redovni profesor

biografija

Damjan Martinović

asistent

Ana Mašić

docent

biografija

Aleksandar Mašić

vanredni profesor

Svetlana Mihić

vanredni profesor

biografija

Jova Miloradić

vanredni profesor

biografija

Tatjana Milosavljević

profesor engleskog

biografija

Stevan Miloščin

docent

Bela Muhi

docent

biografija

Predrag Nikolić

vanredni professor

biografija

Olivera Nikolić

docent

biografija

Biljana Panin

docent

biografija

Dejana Panković

redovni profesor

biografija

Radmila Paunović Štajn

docent

biografija

Milanko Pavlović

docent

biografija

Dragan Perović

redovni profesor

biografija

Nenad Penezić

redovni profesor

biografija

Predrag Poljak

docent

biografija

Dunja Prokić

docent

biografija

Mira Pucarević

redovni profesor

biografija

Branislav Radnović

vanredni profesor

biografija

Mirjana Radovanović

vanredni profesor

biografija

Slađan Rašić

docent

biografija

Jelena Sekulić Voljanek

docent

biografija

Nenad Stanković

docent

biografija

Predrag Šiđanin

redovni profesor

biografija

Snežana Štrbac

docent

biografija

Vilmoš Tot

vanredni profesor

biografija

Vladimir Tović

docent

biografija

Jelena Vemić Đurković

docent

Slobodan Vidaković

redovni profesor

biografija

Ljiljana Vidaković

docent

biografija

Gordana Vladisavljević

profesor engleskog

biografija

Nataša Žugić Drakulić

vanredni profesor

Milorad Đurić

docent

biografija

Mihailo Radivojević

docent

Andrea Andrejević Panić

asistent

biografija

Jovana Adžić

asistent

biografija

Zoran Brljak

saradnik u nastavi

Ivan Canjar

asistent

biografija

Nataša Ćurčić

asistent

Tijana Đurković Marić

asistent

biografija

Milena Galetin

asistent

Jelena Grujić

asistent

biografija

Jelena Ješić

asistent

biografija

Jasna Jovanov

redovni profesor

biografija

Milan Mihaljović

asistent

biografija

Milan Nešić

asistent

biografija

Gordana Racić

asistent

biografija

Slobodan Rakić

asistent

biografija

Miloš Stanković

asistent

biografija

Jasna Stepanov

asistent

biografija

Nataša Stojić

asistent

biografija

Dejan Supić

asistent

Jelena Viktorova

asistent

Simonida Vukadinović

asistent

biografija

Mila Gvardiol

docent

biografija

Ivica Nikolić

vanredni profesor

biografija
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn