Međunarodna saradnja

Prepoznajući potrebu za punom implementacijom Bolonjskog procesa, EDUCONS univerzitet je inicirao formiranje organizacije visokoškolskih ustanova pod imenom „Alijansa Univerziteta Centralno-istočne Evrope“ (Alliance of Central Eastern European Universities (ACEU- http://www.aceu-edu.org). Alijansa Univerziteta Centralno-istočne Evrope okuplja privatne i državne univerzitete iz Rumunije, Mađarske, Slovačke, Slovenije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Ukrajine, Slovenije, Albanije.

Cilj Alijanse se ogleda u promovisanju znanja kao ključnog segmenta razvoja visokoškolskih ustanova i to kroz:

  • razmenu informacija o istraživanjima i nastavnim programima
  • razmenu informacija o predavanjima, učilima, publikacijama i literaturom koja je od značaja za obrazovanje i istraživanje
  • zajedničku organizaciju i unifikaciju nastavnih programa od zajedničkog interesa
  • zajedničku organizaciju seminara, konferencija, kongresa i drugih događaja
    razmenu studenata na svim nivoima studija
  • razmenu nastavnog osoblja
  • zajedničku izdavačku delatnost
  • zajedničko apliciranje za projekte kod fondova Evropskih institucija, regionalnih organizacija i kod fondova Vlada država centralno-istočne Evrope

Alijansa Univerziteta Centralno-istočne Evrope direktno utiče na podizanje nivoa kvaliteta studija kako na EDUCONS Univerzitetu tako i na svim univerzitetima koji su članovi Alijanse, i omogućuje studentima iz Srbije i drugih zemalja da u pravom smislu budu deo Evropskog obrazovnog prostora.

Studenti kroz programe ove organizacije imaju mogućnost da svoje studije nastave na bilo kom univerzitetu koji je član Alijanse ili ukoliko žele da se zaposle u nekoj od država centralno-istočne Evrope, pruža im se mogućnost direktnog priznavanja diplome za studijske programe u zajedničkom izvođenju, koja je stečena na bilo kom univerzitetu koji je član Alijanse.

„Alijansa Univerziteta Centralno-istočne Evrope“ je osnovana 14.10.2009. u Sremskoj Kamenici usvajanjem Statuta, potpisivanjem Povelje o osnivanju i izborom prvog predsednika Alijanse (Prof. dr Aleksandar Andrejević, predsednik Alijanse Univerziteta Centralno-istočne Evrope). Stalno sedište sekretarijata Alijanse je na Univerzitetu EDUCONS.

Prepoznajući proces internacionalizacije univerziteta i potrebe za razvojem visokog obrazovanja i nauke širom evrope i sveta, Edukons univerzitet je postavio međunarodnu saradnju kao jedan od ključnih stubova strateškog razvoja. Međunarodne aktivnosti Edukons univerziteta su usmerene ka širenju naučne saradnje, razmenu studenata i profesora, izdavačku delatnost, organizaciju naučnih konferencija i različitih vrsta naučnih, stručnih, obrazovnih i kulturnih događaja.

Educons univerzitet permanentno radi na procesu internacionalizacije univerziteta i kroz izgradnju internih kapaciteta i kompetencija. Nastavni kadar je dostigao visok stepen međunarodnih refernci i isksustva kroz naučno-istraživačke projekte, objavljivanje radova u inostranim naučnim časopisima i konferencijama, nastavni proces sa inostranim studentima, kao i kroz studijske posete partnerskim institucijama. Krajem 2015 godine je zvanično otvoren studentski dom koji je opremljen za prijem inostranih studenata, nastavnog i nenastavnog kadra, u okviru kog su i stručne službe pripremljene za prijem većeg broja inostranih studenata i nastavnog kadra. Niz studijskih programa, svih nivoa studija, su akreditovani na engleskom jeziku kako bi se direktno ili preko Erasmus+ programa prihvatili i poslali studenti na razmenu i izvršio transfer znanja i kompetencija sa visokoškolskih institucija u Republici Srbiji ka institucijama u Evropskoj uniji i obrnuto.

Sve od osnivanja pa do danas Edukons univerzitet, pored saradnje u okviru organizacije ACEU, širi svoju bazu institucija sa kojom sarađuje i ima niz potpisanih bilateralnih i multilateralnih sporazuma sa velikim brojem univerziteta u regionu, Evropi i širom sveta. Bilateralna saradnja se definiše sa svakom institucijom pojedinačno i teži ka tome da definiše i ostvari konkretne ciljeve kako bi univerziteti vršili adekvatnu razmenu iskustava, znanja i veština, kao i da efektom sinergije kreiraju novu vrednost iz oblasti nauke i obrazovanja za institucije koji su učesnici sporazuma i društvo u celini.

Partnerske institucije:

 

MEĐUNARODNA RAZMENA STUDENATA

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn