Međunarodna saradnja

Prepoznajući potrebu za punom implementacijom Bolonjskog procesa, EDUCONS univerzitet je inicirao formiranje organizacije visokoškolskih ustanova pod imenom „Alijansa Univerziteta Centralno-istočne Evrope“ (Alliance of Central Eastern European Universities (ACEU- http://www.aceu-edu.org). Alijansa Univerziteta Centralno-istočne Evrope okuplja privatne i državne univerzitete iz Rumunije, Mađarske, Slovačke, Slovenije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Ukrajine, Slovenije, Albanije.

Cilj Alijanse se ogleda u promovisanju znanja kao ključnog segmenta razvoja visokoškolskih ustanova i to kroz:

  • razmenu informacija o istraživanjima i nastavnim programima
  • razmenu informacija o predavanjima, učilima, publikacijama i literaturom koja je od značaja za obrazovanje i istraživanje
  • zajedničku organizaciju i unifikaciju nastavnih programa od zajedničkog interesa
  • zajedničku organizaciju seminara, konferencija, kongresa i drugih događaja
    razmenu studenata na svim nivoima studija
  • razmenu nastavnog osoblja
  • zajedničku izdavačku delatnost
  • zajedničko apliciranje za projekte kod fondova Evropskih institucija, regionalnih organizacija i kod fondova Vlada država centralno-istočne Evrope

Alijansa Univerziteta Centralno-istočne Evrope direktno utiče na podizanje nivoa kvaliteta studija kako na EDUCONS Univerzitetu tako i na svim univerzitetima koji su članovi Alijanse, i omogućuje studentima iz Srbije i drugih zemalja da u pravom smislu budu deo Evropskog obrazovnog prostora.

Studenti kroz programe ove organizacije imaju mogućnost da svoje studije nastave na bilo kom univerzitetu koji je član Alijanse ili ukoliko žele da se zaposle u nekoj od država centralno-istočne Evrope, pruža im se mogućnost direktnog priznavanja diplome za studijske programe u zajedničkom izvođenju, koja je stečena na bilo kom univerzitetu koji je član Alijanse.

„Alijansa Univerziteta Centralno-istočne Evrope“ je osnovana 14.10.2009. u Sremskoj Kamenici usvajanjem Statuta, potpisivanjem Povelje o osnivanju i izborom prvog predsednika Alijanse (Prof. dr Aleksandar Andrejević, predsednik Alijanse Univerziteta Centralno-istočne Evrope). Stalno sedište sekretarijata Alijanse je na Univerzitetu EDUCONS.

 

MEĐUNARODNA RAZMENA STUDENATA

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn