Biblioteka

 

Biblioteka Univerziteta EDUCONS objedinjuje bibliotečke fondove svih fakulteta. U reprezentativnom prostoru, optimalno standardizovanom za kvalitetan studijski rad, smešteno je više od 5500 inventarnih jedinica, koje u potpunosti prate potrebe nastave za sve studijske programe. Dostupna literatura smeštena je prema standardima UDK, pristup joj je slobodan i na raspolaganju je studentima svakodnevno. Svetao i prijatan ambijent bibliotečke čitaonice i pogled na prelepu panoramu Kameničkog parka, Dunava i Novog Sada deluju pozitivno na koncentraciju i omogućuju studentima ugodan i nesmetan rad. Korisnici biblioteke su studenti i zaposleni Univerziteta EDUCONS, ali i ostala fizička i pravna lica, pod uslovima regulisanim opštim aktom o načinu rada biblioteke, odnosno, Pravilnikom.

Radno vreme biblioteke:

pon – pet. 08.00h – 16.00h

Kontakt

Đurđica Andrić, biblitekarka

tel. +381 (21) 4893 649

e.mail: djurdjica.andric@educons.edu.rs

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn