Akreditacija

Uverenje

Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovne akademske studije – Poslovna ekonomija studije na daljinu 2014(2)

Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovne akademske studije – Poslovna ekonomija studije na daljinu 2014

Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovne akademske studije – Menadžment(2)Dozvola za rad 2015

Dozvola za dom

Dopuna uverenja o akreditaciji studijskog programa osnovne akademske studije- Poslovna ekonomija 2014

Dopuna uverenja o akreditaciji studijskog programa master akademske studije- Poslovna ekonomija 2014

Dopuna odluke o akreditaciji studijskog programa osnovne akademske studije- Poslovna ekonomija 2014

Dopuna odluke o akreditaciji studijskog programa master akademske studije- Poslovna ekonomija 2014

Dopuna odluke o akreditaciji studijskog programa doktorske akademske studije- Poslovna ekonomija 2014

Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovne akademske studije – Menadžment

Uverenje o akreditaciji studijskog programa master akademske studije – Zelena ekonomija

Uverenje -PE(2)

Uverenje -PE

Uverenje o akreditaciji skolovanja

Dopuna dozvole za rad Ekoloska poljoprivreda OAS i MAS

Dozvola za rad Univerziteta Educons 02.04. 2015.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn