Studijski programi

Osnovne akademske studije

Studijski program Zaštita životne sredine na osnovnim akademskim studijama traje tri godine (šest semestara) na kojima se stiče 180 ESPB. U strukturi studijskog programa Zaštita životne sredine na osnovnim akademskim studijama zastupljeni su sledeći skupovi predmeta: naučno-stručni, akademsko-opšteobrazovni, teorijsko-metodološki istručno-aplikativni koji uključuju praksu analitike životne sredine i tržišne aspekte, upravljanje kriznim situacijama, kao i modele partnerstva. Studijski program čine obavezni i izborni predmeti. Student može uticati na strukturu studijskog programa sa izbornim predmetima i samim tim, oblikuje svoj akademski profil.

Master studije

Studijski program Zaštita životne sredine na diplomskim akademskimmaster studijama traje dve godine (četiri semestra) na kojima se stiče120 ESPB. Akademski naziv koji se stiče je diplomirani analitičar zaštite životne sredine – master. Ishod procesa učenja je znanje koje studentima omogućava korišćenje stručne literature, primenu znanja na probleme koji se javljaju u profesiji i omogućavanje, u slučaju da se studenti na to opredele, nastavka studiranja. Uslov za upis na studijski program su završene osnovne akademske studije sa najmanje 180 ESPB. Studijski program je oblikovan na osnovu profla koji su potrebni za rešavanje problema u životnoj sredini u našoj zemlji, ali i na osnovu iskustava i sličnih studijskih programa u EU i zemljama u svetu. Pritome, akcenat je stavljen na sticanje znanja koja će pojedincima omogućiti da upravljaju procesima i analitičkim metodama upravljanja zaštitom životne sredine, te da budu osposobljeni da daju odgovore na sve probleme na koje nailaze u industrijskim postrojenjima, javnim preduzećima ili državnim institucijama.

Doktorske studije

Doktorske studije koje se organizuju na Fakultetu zaštite životnesredine predstavljaju treći nivo sticanja znanja i osposobljavanja studenata za naučno-istraživački rad. Na doktorskim studijama polaznici se osposobljavaju da samostalno vode i kritički procenjuju originalna i naučno zasnovana istraživanja. Sama doktorska disertacija mora pokazati vidljiv nezavistan doprinos kandidata. U okviru analitičnosti pristupa životnoj sredini, kao nauci iz prirodno-matematičke oblasti, polaznik će na najvišem nivou biti osposobljen za:

  • razumevanje i ovladavanje znanjima upravljanja i međuzavisnosti strategije održivog razvoja i zaštite životne sredine
  • upravljanje prirodnim vrednostima i zaštićenim prirodnim dobrima
  • uočavanje ekoloških iskušenja i upravljanje životnom sredinom na globalnom, nacionalnom i lokalnom nivou, kao i na nivou preduzeća
  • razumevanje i ovladavanje znanjima međusobne povezanosti i zavisnosti ekonomskih i biotehnoloških pitanja životne sredine
  • razumevanje i ovladavanje znanjima međupovezanosti ekoklimatoloških i socijalno-ekonomskih pitanja.

Naučni naziv studijskog programa jeste doktorske studije – nauka o zaštiti životne sredine. Uslovi upisa na studijski program: student kojije završio diplomske akademske studije zaštite životne sredine ili neki srodni fakultet iz prirodno-matematičke oblasti, može upisati doktorske studije uz prethodno ostvareni obim studija od najmanje 300 ESPB bodovana osnovnim akademskim i diplomskim akademskim studijama.