Studijski programi

Osnovne akademske studije

Studijski program Razredna nastava čine osnovne akademske studije prvog stepena visokog obrazovanja. Ovaj studijski program traje četiri godine (8 semestara). Cilj studijskog programa jeste sticanje savremenih naučnih znanja, razvijanje kritičkog mišljenja i prosuđivanja i praktična primena stečenih znanja, čime se studenti osposobljavaju za uspešno obavljanje učiteljske profesije. Završetkom ovog studijskog programa student stiče naziv „Diplomirani učitelj“ (skr. dipl. učit.)