Primenjena bezbednost

Zbog opšte bezbednosne situacije u svetu, danas menadžeri bezbednosti predstavljaju važan kadrovski resurs koji zauzima značajne pozicije u hijerarhiji rukovođenja i poslovanja u savremenim organizacijama. Za dostizanje visokog nivoa bezbednosti u nekom okruženju, potrebno je primeniti znanja iz oblasti upravljanja bezbednošću – bezbednosni menadžment. U tom cilju, neophodan je multidisciplinarni pristup kroz spregu društveno – humanističkih i prirodnih i tehničko – tehnoloških nauka. Za potrebe upravljanja bezbednošću, znanja iz ovih nauka se objedinjuju pomoću nauke menadžmenta i na taj način formira se oblast primenjene bezbednosti.

Studijski program Primenjena bezbednost je namenjen onima koji žele da se uključe u izgradnju bezbednijeg društva, a znanjem i iskustvom mogu da eliminišu različite vrste neželjenih akata, terorizma i političkog nasilja, zalažući se istovremeno za poštovanje ljudskih prava i principe demokratskog uređenja društva. Studenti treba da steknu multidisciplinarno znanje iz oblasti društvene, ekološke i korporativne bezbednosti, kao i bezbednosti poslovanja i kriminalistike. U cilju realizacije ovog studijskog programa ,ostvarena je vrlo uspešna saradnja sa prestižnim naučno – istraživačkim institutom za bezbednost „Interdisciplinary center Herzliya“ u Tel Avivu. Nakon studija stiče se zvanje menadžera bezbednosti različitih nivoa, u zavisnosti od izbora u toku studija. Visokoobrazovani menadžeri bezbednosti imaju mogućnost angažovanja i zapošljavanja u institucijama lokalne uprave, vaspitno – obrazovnim ustanovama, društveno – političkim organizacijama, državnim i pokrajinskim institucijama, zdravstvu, kulturi, sportu, privrednim i industrijskim sistemima, turizmu, poljoprivredi, policiji, vojsci, privatnom obezbeđenju, saobraćaju i transportu, sektoru energetike, privatnom sektoru, finansijskim institucijama, proizvodnim/trgovinskim organizacijama, građevinarstvu, arhitekturi, urbanizmu…

ZVANJA:

  • Student koji završi osnovne akademske studije stiče stručni naziv MENADŽER BEZBEDNOSTI (180 ESPB);
  • Student koji završi master akademske studije (120 ESPB) stiče stručni naziv MASTER MENADŽER BEZBEDNOSTI (180+120 ESPB);
  • Student koji završi specijalističke strukovne studije (60 ESPB) stiče stručni naziv SPECIJALISTA STRUKOVNI MENADŽER BEZBEDNOSTI (180+60 ESPB);
  • Student koji završi doktorske studije (180 ESPB) stiče stručni naziv DOKTOR NAUKA – NAUKE BEZBEDNOSTI (300+180 ESPB).