Reč dekana

dekan_0Poštovani kolege studenti,

i naša zemlja se suočava sa raznoraznim posledicama svetske ekonomske krize. Ne čekajte skrštenih ruku i hrabro se suočite sa jednom, za Vas, potpuno novom situacijom, koja će podrazumevati u bliskoj budućnosti drugačije poslovno ponašanje i drugačiji mentalitet.

Uzmite svoju sudbinu u svoje ruke, ozbiljno razmislite, i studirajte na Fakultetu poslovne ekonomije, mestu modernog obrazovanja i inovativnog ambijenta. Povežite akademsku snagu i stvarni život, napravite odlučujući korak u pravcu kreiranja sopstvene lepše budućnosti.

Školsku 2014/2015. godinu Fakultet poslovne ekonomije počinje sa akreditovanim studijskim programom za sva tri nivoa akademskih studija.

Obrazovaće vas referentni profesori koji su obrazovanje i akademsko zvanje sticali na uglednim univerzitetima u zemlji i inostranstvu.

Fakultet poslovne ekonomije je smešten u novoj modernoj zgradi Univerziteta EDUCONS, na obodu Kameničkog parka, raspolaže savremenim učioničkim prostorom i modernom informacionom opremom i bogatim bibliotečkim fondom.

Prof. dr Slobodan Vidaković
dekan Fakulteta poslovne ekonomije