Uslovi upisa

Osnovne akademske studijeprvog stepena

mogu upisati kandidati koji su završili četvorogodišnju srednju školu i položili prijemni ispit.

Kandidat koji je zadovoljio kriterijume za upis u I godinu osnovnih akademskih studija, dužan je da podnese sledeću dokumentaciju :

  • Svedočanstva ( sve četiri godine srednje škole ) – original ili overena fotokopija
  • Diplomu o završenoj srednjoj školi )-original ili overena fotokopija
  • Potvrdu o uplaćenim troškovima dokumentacije 3.000,00 din.
  • Uverenje o državljanstvu)-original ili overena fotokopija
  • Izvod iz matične knjige rođenih )-original ili overena fotokopija
  • 2 fotografije
  • Potvrdu o uplaćenoj I rati školarine

Master akademske studije

mogu upisati kandidati sa završenim osnovnim akademskim studijama vrednovanim sa 240 ESPB bodova, odnosno završenim osnovnim studijama u četvorogodišnjem trajanju.

Doktorske akademske studije

mogu upisati kandidati sa završenim master akademskim studuijama i ukupno ostvarenih 300 ESPB bodova, odnosno kandidati koji imaju zvanje magistra nauka. Kandidat treba da ima ukupnu prosečnu ocenu na studijama 8 (osam).

Uplate se vrše na racun Fakulteta ekološke poljoprivrede broj : 165-16630-13
poziv na broj …“ unesite svoj JMBG – jedinstveni matični broj građana

Ukoliko uplatu vrši pravno lice predračun izdaje Služba računovodstva. Kontakt telefon: 021/4893-612.

Popusti za studentski dom i studiranje

Konkurs za upis

Vodič za konkurs