Studijski programi

Osnovne akademske studije

Studijski program na Fakultetu ekološke poljoprivrede na osnovnim akademskim studijama traje 4 godine (8 semestara) na kojima se stiče 240 ESPB, a po završetku studija student dobija zvanje Inženjer poljoprivrede. U strukturi studijskog programa na osnovnim studijama zastupljeni su sledeći skupovi predmeta: naučno stručni, akademsko-opšteobrazovni, teorijsko-metodološki i stručno-aplikativni. Studijski program se sastoji od obaveznih predmeta i izbornih predmeta. Student može izborom izbornih predmeta (kojih ima 6 u toku osnovnih studija) da oblikuje svoj akademski profil. U toku studija obavezna je stručna praksa (2,3 i 4 godina). Na kraju 8-mog semestra radi se završni rad i posle polaganja istog dobija se diploma.

Pored akreditacije programa za osnovne akademske studije Fakultet ekološke poljoprivrede je akreditovao i program diplomskih akademskih studija (master).

 

Novi program osnovnih studija Sremska Kamenica

Organska biljna i stočarska proizvodnja

Master studije

Studijski program na Fakultetu ekološke poljoprivrede na diplomskim akademskim studijama traje 1 godinu (2 semestara) na kojima se stiče 60 ESPB, a po završetku studija student dobija zvanje Diplomirani inženjer poljoprivrede- Master.

U strukturi studijskog programa na diplomskim akademskim studijama zastupljeni su sledeći skupovi predmeta: naučno stručni i stručno-aplikativni. Master program po strukturi odgovara sličnim programima u EU. Studijski program se sastoji od obaveznih predmeta (3) i izbornih predmeta. Student može odabirom određenih izbornih predmeta (kojih ima 30) da oblikuje svoj master profil. Ove studije su na mnogo višem nivou i vezane su za istraživački rad, korišćenje različitih metoda, stručnu praksu, korišćenje strane literature id. U toku ovih studija obavezna je stručna praksa (1 i 2 semestar). Na kraju 2-gog semestra radi se diplomski rad, a posle polaganja istog dobija se diploma.

Završetak master programa najbolji studenti po želji mogu da nastave doktorske studije ili da rade u naučnim institutima ili odgovarajućim fakultetima jer su osposobljeni za samostalan naučno istraživački rad. Na početku osnovnih i diplomskih studija student dobija mentora koji ga vodi kroz proces savladavanja programa studija, zavšnog i diplomskog rada.

 

Doktorske studije

Cilj doktorskih studija je obrazovanje i osposobljavanje studenata za naučno-istraživački rad i dalji nastavak akademske karijere na univerzitetu u oblasti poljoprivrede i srodnih oblasti. One se organizuju na Fakultetu za Ekološku Poljoprivredu, Edukons Univerzitet, i predstavljaju treći nivo sticanja znanja. Na doktorskim studijama polaznici se osposobljavaju da samostalno vode i kritički procenjuju originalna i naučno zasnovana istraživanja. Sama doktorska disertacija mora pokazati vidljiv nezavistan doprinos kandidata.

Savladavanjem programa doktorskih studija, studenti stiču sledeće sposobnosti, odnosno kompeticije:

  • razumevanje nauke i struke i usvajanje metoda istraživanja u oblasti poljoprivrede
  • samostalno istraživanje teorijskih i praktičnih problema u cilju dobijanja novih ili poboljšanih rešenja i njihove primene
  • timski rad i profesionalnu komunikaciju u cilju unapređenja nauke i struke, kao i sadarnju sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem sa istim ciljem
  • posedovanje kritičke analize i povezivanje znanja i praktičnih iskustava u cilju razvoja novih tehnologija
  • unapređenje savremenih trendova u oblasti poljoprivredne nauke i prakse, uloge poljoprivrede u razvoju turizma, ruralnom razvoju i drugim privrednim disciplinama

Naučni naziv studijskog programa jeste doktorske studije – nauka o poljoprivredi. Uslovi upisa na studijski program: student koji je završio diplomske akademske studije ekološke poljoprivrede ili neki srodni fakultet iz prirodno-matematičke oblasti, može upisati doktorske studije, uz prethodno ostvareni obim studija od najmanje 300 ESPB bodovana osnovnim akademskim i diplomskim akademskim studijama.