Digitalna produkcija

Digitalna produkcija neodvojivi je deo savremenog sveta u kojem svaki čovek, bez obzira na osnovno zanimanje, učestvuje aktivno ili pasivno u kreiranju digitalnog sveta današnjice – bilo da gleda filmove, sluša muziku, priprema prezentaciju ili online kampanju, aktivan je i na socijalnim mrežama…

Cilj studijskog programa Digitalna produkcija je sticanje znanja kojima bi studenti bili osposobljeni za stručno učešće u razvoju i upotrebi programskih jezika digitalne produkcije, uključujući i spoj sa medijima i savremenom dokumentarnom praksom, oblikovanju i izradi veb platformi i stranica, kao i u izradi i upotrebi 3D slike i digitalnog zvuka. Završetkom ovog studijskog programa studenti stiču kompetencije za primenu znanja u digitalnoj produkciji i postprodukciji, tehnologiji izrade veb platformi i stranica, u razvoju kreativnosti, stvaranju 3D slike i digitalnog zvuka uz aktivno istraživanje i ažuriranje savremenih tendencija.

Na taj način, inženjeri imaju mogućnost angažovanja i zapošljavanja u IT sektoru, agencijama i javnim servisima za izradu internet kampanja u realnom vremenu na socijalnim mrežama, virtuelnom inženjeringu, elektronskim i štampanim medijima, kinematografiji, muzičkoj industriji i sl. Modernim pristupom nastavi i praktičnim radom studenti se ohrabruju da u kontekstu tehnološki sofisticiranog okruženja artikulišu svoje inženjersko-umetničke vizije kombinovanjem sa novim medijima i tehničkih dostignućima.

ZVANJA

  • Student koji završi osnovne akademske studije stiče stručni naziv INŽENJER INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA – DIGITALNA PRODUKCIJA (180 ESPB);
  • Student koji završi master akademske studije (120 ESPB) stiče stručni naziv MASTER INŽENJER INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA – DIGITALNA PRODUKCIJA (180+120 ESPB).