Studijski programi

Osnovne akademske studije

Studijski program Klasično slikarstvo na osnovnim akademskim studijama ima za cilj da formira i osposobi likovne umetnike za kreativni čin nastanka umetničkog dela. Ovaj studijski program omogućava studentima da kroz teorijsku i praktičnu nastavu upoznaju i savladaju sve elemente univerzalnog klasičnog likovnog jezika, kako bi integrisana znanja koristili i razvijali u procesu klasičnog slikarstva u svim tehnikama i pojavnim oblicima. Likovni umetnici će moći da rade na svim umetničkim poslovima i projektima koji zahtevaju visoko obrazovanje u umetničkim i naučnim ustanovama, javnom sektoru i drugim srodnim organizacijama. Završetkom ovog studijskog programa student stiče naziv likovni umetnik. U strukturi studijskog programa Klasično slikarstvo na osnovnim akademskim studijama zastupljene su sledeće grupe predmeta: društveno-humanistička, teorijsko umetnička i umetnička grupa. Na ovaj studijski program mogu se upisati kandidati koji završe srednju školu i polože prijemni ispit. Studijski program na osnovnim akademskim studijama traje tri godine odnosno šest semestara i čine ga obavezni i izborni jednosemestralni predmeti, kao i obavezni završni rad. Svaki predmet u Akademiji klasičnog slikarstva je iskazan u ESPB bodovima, a za vreme trogodišnjeg studiranja, studenti stiču 180 ESPB bodova. 1 ESPB bod jednak je 26 časova rada. Studijski program Klasično slikarstvo je koncentrisan na klasično slikarstvo i dodatne izborne predmete (ikonopisanje, fresko slikanje, monumentalno slikarstvo – mural) koji razvijaju sposobnosti i kompetencije neophodne za uspešnu implementaciju stečenih znanja i praktičnih veština na ovom studijskom programu.

Master studije

Svrha diplomskih akademskih studija – master je obrazovanje likovnog umetnika kao samostalnog autentičnog kreativnog stvaraoca, koji će na dvogodišnjnim master studijama biti osposobljen za kvalitetan i kreativan rad, u oblasti klasičnog štafelajnog slikarstva. Klasično slikarstvo u svom nazivu se već orijentiše na svest o očuvanju svog suštinskog smisla (klasična muzika, flm, književnost), odnosno negovanju i izučavanju, usvajanju znanja i veština koje su temelj svih novih tendencija i stremljenja. Plan i program master studija na Akademiji klasičnog slikarstva koncipiran je na usavršavanju i istraživanju sačuvanih iskustava srednjevekovnih radionica i majstorskih radionica Renesanse i Baroka.

Doktorske studije

Studijski program doktorskih studija klasičnog slikarstava edukovaće studente koji će, sem teorijskog, klasičnog praktičnog i obrazovnog rada biti osposobljeni i za naučno-istraživački rad iz oblasti umetnosti. Uslovi za upis doktorskih studija na ovom studijskom programu su stečenih 300 ESPB tokom prethodnog školovanja i prosečna ocena najmanje 8,00 na osnovnim i diplomskim – master studijama.

Studijski program doktorskih studija klasičnog slikarstava edukovaće studente koji će, sem teorijskog, klasičnog praktičnog i obrazovnog rada biti osposobljeni i za naučno-istraživački rad iz oblasti umetnosti. Uslovi za upis doktorskih studija na ovom studijskom programu su stečenih 300 ESPB tokom prethodnog školovanja i prosečna ocena najmanje 8,00 na osnovnim i diplomskim – master studijama.