Reč dekana

REČ DEKANA – prof. dr Jasna Jovanov, redovni profesor

Picture1
Zašto baš Akademija klasičnog slikarstva? Zato što nastava počiva na mentorskom principu, što svakom studentu omogućava da ostvari poseban kontakt s profesorom, bilo kada je reč o nastavi umetničkih predmeta, ili kada je reč o oblasti teorije o umetnosti. Crtanje, slikanje, vajanje i grafičke veštine su svakako među najvažnijim poljima kojima studenti ovladavaju tokom studija. Takođe, oni će steći temeljno znanje o procesu kopiranja umetničkog dela, restauraciji slike, izradi mozaika i monumentanih slika, kao i o umetničkim tokovima od početaka ljudske civilizacije do današnjih dana, te o složenim procesima prenošenja znanja u našem školskom sistemu. Sve te veštine će im omogućiti da razviju sopstveni kreativni potencijal i posvete život umetničkom stvaralaštvu, poput mnogih njihovih velikih prethodnika. Sa druge strane, moći će da se bave i drugim zanimanjima – kao kopisti ili slikari dekorateri filmskih ili pozorišnih scenografija, ili da se posvete pedagoškom radu.

Pred njima se otvara i put daljeg usavršavanja na master studijama ili jedostavno bavljenje umetnošću radi čistog zadovoljstva u svakodnevnom životu. Zapravo, postoji beskonačno mnogo razloga da se upiše Akademija klasičnog slikarstva Univerziteta EDUCONS, a navedeno je tek nekoliko njih. Ostaje da svim studentima poželim dobrodošlicu i podsetim ih da nastoje da dobiju što više od znanja koje im se tokom studija nudi.