OKRUGLI STO “PERSPEKTIVE VISOKOG OBRAZOVANJA NA PRIMERU PRIVATNIH UNIVERZITETA”

24 јануара 2017

U sredu, 25. januara 2017. godine, sa početkom u 11,00 časova, u Svečanoj sali Univerziteta EDUCONS u Sremskoj Kamenici, održaće se Okrugli sto na temu “Perspektive visokog obrazovanja na primeru privatnih univerziteta”.

Imajući u vidu da će se, u narednom periodu, odvijati aktivnosti  na pripremanju izmena Zakona o visokom obrazovanju, i u želji da kao odgovorna visokoobrazovna institucija damo i sopstveni doprinos tom procesu, cilj ove inicijative Univerziteta Educons je da na jednom mestu okupi zvaničnike svih relevantnih instanci u domenu visokog obrazovanja u Republici Srbiji i kroz otvoreni dijalog omogući razmenu iskustava, mišljenja i mogućnosti o unapređenju ključnih oblasti i razvijanju inovacija u obrazovom sistemu naše zemlje.

U svojoj nameri smo dobili podršku i razumevanje svih relevatnih institucija  i sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da su svoje prisusutvo i učešće u ovoj diskusiji potvrdili  predstavnici: Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, Odbora za obrazovanje Narodne skupštine Republike Srbije, Sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost AP Vojvodine, predstavnici i gosti sa Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu, kao i predstavnici privatnih Univerziteta.

kontakt za medije:

Jelena Viktorova, MSc.

Odeljenje za marketing, PR i komunikacije

Mob. +381 65 26 11 023

e-mail: jelena.educons@gmail.com

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn