INFO DAN ZA MLADE I BUDUĆE PREDUZETNIKE

30 Novembra 2016

Info dan za mlade i buduće preduzetike je javna prezentacija namenjena studentima Univerziteta Educons koju će održati tri institucije iz Novog Sada (EU Info Point, Fond „Evropski poslovi“ APV i Regionalna razvojna agencija Bačka) koje svojim delovanjem imaju za cilj da stimulišu razvoj malog i srednjeg preduzetništva u Vojvodini.

Studenti će imati priliku da dobiju korisne savete i informacije o mogućnostima razvoja sopstvenog biznisa i uključivanja u poslovne tokove koje nude i međunarodni programi kao što su ERASMUS za mlade preduzetnike i COSME program EU za razvoj malih i srednjih preduzeća. Posebnu pogodnost predstavlja i prezentacija paketa usluga Regionalne razvojne agencije Bačka koja u 2016.-oj godini poseban akcenat stavlja na edukaciju početnika u poslovanju.

Mesto održavanja prezentacije: Univerzitet Educons, učionica 17/I sprat

Dobrodošli!

PROGRAM:

09.45-10.00h-REGISTRACIJA UČESNIKA

10.00-10.20h-ERASMUS ZA MLADE PREDUZETNIKE, Snežana Pupavac, menadžer, EU Info Point Novi Sad

10.20-10.40h –PREZENTACIJA PROGRAMA COSME, Dražen Lovrić, Fond „Evropski poslovi“ APV

10.40-11.00h – GODINA PREDUZETNIŠTVA 2016, Nikolina Pupavac, rukovodilac projekta, RRA Bačka

11.00-11.15h –  DISKUSIJA I ZATVARANJE INFO DANA

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn