Članstvo

Članovi Alumni Kluba Educons mogu biti svi studenti koji su svoju diplomu stekli završivši neki od programa osnovnih, specijalističkih, master ili doktorskih studija na fakultetima Univerziteta Educons:

 • Fakultet poslovne ekonomije
 • Fakultet zaštite životne sredine
 • Akademija klasičnog slikarstva
 • Fakultet ekološke poljoprivrede
 • Fakultet primenjene bezbednosti
 • Fakultet za digitalnu produkciju
 • Fakultet informacionih tehnologija
 • Učiteljski fakultet
 • Fakultet za sport i turizam TIMS
 • Fakultet za projektni i inovacioni mendažment
 • Fakultet za evropske pravno-političke studije FEPPS

Ukoliko i Vi želite da postanete član Educonsove Alumni zajednice, molimo Vas da popunite pristupni formular:

Ime: *

Prezime: *

Datum i godina rođenja: *

Stepen obrazovanja na Univerzitetu Educons: *

Fakultet: *

Naziv organizacije u kojoj ste zaposleni: *

Funkcija: *

Adresa: *

Telefon: *

E-mail adresa: *

LinkedIn profile:

Facebook profile: